Nieuws

Kwetsbaar in Amsterdam

Vanaf dit najaar gaat de VU samen met HVO-Querido, het Leger des Heils, de Regenboog en de GGD onderzoek doen naar de gevolgen van Covid-19 voor cliënten, medewerkers en de zorg en ondersteuning en hoe we daar nu en in de toekomst op in kunnen spelen.

De meest kwetsbare mensen worden door de Covid-19 crisis het hardst geraakt. Eerst direct door het virus, want een onevenredig groot deel van de coronapatiënten bestaat uit mensen uit achtergestelde groepen, zoals migranten. Vervolgens door de maatregelen tijdens de lockdown, toen het wegvallen van mantelzorg en andere vormen van fysieke ondersteuning grote gevolgen had. Zeker voor groepen die verminderd zelfredzaam zijn, zoals zorgmijders, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis of een verslaving. Het economische vervolg van deze crisis raakt deze groepen nogmaals.

Lessen trekken

Veel organisaties hebben op grote schaal hulp verleend aan kwetsbare mensen tijdens de crisis. In deze hulp aan kwetsbaren zijn keuzes gemaakt op basis van de gegeven richtlijnen. Zoals: wie krijgt hulp? Hoe kunnen we afstand houden? Welke online mogelijkheden hebben we? Vaak ging dit goed, soms bestaat het gevoel dat het beter zou kunnen. Nu moeten gemeente, GGD en zorg- en welzijnsorganisaties beslissingen nemen over het vervolg: wat betekent de coronacrisis op middellange termijn voor de kwetsbare groepen, voor de organisatie van hulp en voor de hulporganisaties zelf? Gezien een mogelijke tweede COVID-19-golf is het van groot belang om de organisatie van de hulpverlening aan kwetsbare groepen tijdig te onderzoeken en daar lessen uit te trekken.

Dilemma’s

Dit project heeft als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende kwetsbare groepen in de regio Amsterdam en te onderzoeken hoe hulp verleend is en hoe hulpverlening op midden- en lange termijn georganiseerd kan worden. Onderzoekers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen maken samen een inventarisatie van de kennis en ervaringen die opgedaan zijn en ontwikkelen hulpoplossingen, rekening houdend met het spanningsveld tussen gezondheidszorg, economie en sociale effecten. Dit project besteedt expliciet aandacht aan de ethische dilemma’s bij hulp aan kwetsbare groepen.

Vragen?

Voor het onderzoek wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van al bestaande informatie, daarnaast zullen interviews gehouden worden. Heb je ideeën, suggesties of vragen, neem contact op met onderzoeksbureau@hvoquerido.nl.

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *