Nieuws

Je Eigen Stek geopend

In het pand van ons voormalige Klokhuis aan de Tolstraat in de Pijp is sinds kort onder de noemer JES, Je Eigen Stek, en met het motto Go 4 it!, een daklozenopvang in eigen beheer gevestigd. Op 4 december 2008 is de voorziening officieel geopend.

Bij opening waren een vijftal sprekers. Initiatiefnemer/bewoner Co Stomphorst (lees hieronder zijn toespraak bij de opening), wethouder Eddy Linthorst van stadsdeel Oud-Zuid, directeur Clemens Blaas, de trainer Bas van Raaij (die het gedicht Zwerversliefde van A. Roland Holst voordroeg en adviseerde om dit, met de herhalende regels “Laten we zacht zijn voor elkaar” naast de huisregels op te hangen) en tenslotte een van de begeleiders van het eerste uur, Marc Räkers. Vrijwel alle sprekers spraken hun bewondering uit voor het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van de dak- en thuislozen die deze opvang zelf zijn gestart. Uit de verhalen bleek wel dat een en ander niet zonder slag of stoot was gegaan. Marc Räkers verklaarde achteraf niet goed te kunnen zeggen hoe het was klaargespeeld en pleitte voor een gedegen beschrijving om tot opvang in zelfbeheer te komen, zodat anderen daar mogelijk profijt van kunnen hebben. Räkers voorspelde dat zelfbeheer de trend van de toekomst is en stelde dat dit van hulpverleners een fundamenteel andere houding vergt.

De opening werd opgeluisterd met geïmproviseerd cabaret van acteursbureau Kapok, die de typetjes Tonnie en Toon Tielemans van de catering deden en daarmee de aanwezig een spiegel voorhielden die tot nadenken stemt.

De Amsterdamse zender AT5 maakte een aardige reportage naar aanleiding van de opening van Je Eigen Stek.

De uiteindelijke openingshandeling werd verricht door projectmanager Sylvia den Hollander en bewoner/beheerder Hillie Zondervan. Zij onthulden het nieuwe naambordje van de voorziening. Bij wijze van grap had men hier overheen provisorisch het oude bordje van Het Klokhuis gehangen, waardoor veel omstanders op het verkeerde been werden gezet en even dachten dat er iets verkeerd was gegaan.
Belangstellenden konden daarna van bewoners een rondleiding krijgen door het pand.

Zie hierover ook het Stadsblad van 10 december 2008.

TOESPRAAK OPENING JE EIGEN STEK

Geachte dames en heren, Ik mag u mede namens de bewoners van JES (Je Eigen Stek) van harte welkom heten.
Wij zijn hier samen om een wat ons betreft uniek project te openen, en wel een doorstroomhuis van ex-daklozen in zelfbeheer. Nagenoeg een jaar geleden ontstond er een idee, bij een aantal werknemers van HVO-Querido, om iets te doen met zelfbeheer en daklozen. Zij staken hun voelhorens uit om te peilen of er binnen de groep daklozen belangstelling bestond.

Op deze manier is er een groep van mensen samen gekomen die dit project vorm hebben gegeven. Wat wij ons toen totaal niet realiseerden, was dat zelfbeheer ook echt betekende dat je de zaken zelf moet regelen. Ook HVO-Querido moest wennen aan het idee dat cliënten zelf kunnen nadenken, maar dit is niet alleen het probleem van HVO-Querido. Wij zijn vervolgens een projectplan, een beheerplan en een begroting gaan schrijven met behulp van HVO-Querido en Veronie Willemars (toen nog) van de Gemeente Amsterdam.

Dit geheel moest eerst goedgekeurd worden door het management van HVO-Querido en door de Gemeente Amsterdam. Na het verkrijgen van de goedkeuring moest de nodige inspanning geleverd worden om de verbouwing en de inrichting rond te krijgen. Daarbuiten moest er ook gewerkt worden aan teambuilding en communicatie training.
Want om van een groep individuele mensen, die al jaren op straat hadden geleefd een goed functionerend team te maken, is geen eenvoudige zaak, wij hebben dit echter onder de bezielende leiding van Bas van Raaij redelijk goed voor elkaar gekregen.

Verder staat en valt ons project met de doorstroom naar een eigen stek. Deze doorstroom is cruciaal. Anders worden wij een regulier pension en is er geen sprake meer van zelfbeheer. Hierbij geholpen door Jeroen Rous van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties zijn we in contact gekomen met de wooncoöperatie Eigen Haard die onze problemen aanhoorde, begreep, en ons nu met raad en daad terzijde staat. Ondertussen zijn er drie mensen uitgestroomd uit het project. Dit is heel mooi natuurlijk maar nog lang niet genoeg, en wij hopen dan ook andere wooncoöperaties enthousiast te kunnen maken voor ons project, zodat zij ook woningen beschikbaar stellen voor JES.

Wij hebben gedurende dit proces ook contact gemaakt met het Algemeen Maatschappelijk Werk PuurZuid. Mochten bewoners hulp willen, bij de problemen die op hun afkomen nu zij een dak boven hun hoofd hebben, kan dat. Dit gebeurt op een vrijwillige basis, het mag het moet niet.
Daarnaast zijn we samen met PuurZuid bezig om een nazorgtraject te ontwikkelen.

Het lijkt voor veel mensen zo eenvoudig om in een huis te wonen. Dames en heren, geloof ons, dat is niet voor iedereen zo. Alles bij elkaar hebben wij op 29 september 2008 de deuren geopend voor nieuwe medebewoners en wonen er nu zestien mensen.

Wij zijn echter met zijn allen allemachtig trots dat we zover zijn gekomen maar realiseren ons ook dat de klus nog niet is geklaard en ook nooit geklaard zal zijn zolang er nog mensen dakloos zijn.
Vandaag is het echter een rust- en een feestdag voor ons, want straks zijn we dan zover dat JES (Je Eigen Stek) officieel zal worden geopend.

Ik wil u nogmaals allen hartelijk welkom heten en hiermee mijn woordje afsluiten, na mij komen er nog een aantal sprekers die uw aandacht willen. Voordat ik eindig wil ik benadrukken dat onze oprechte dank uit gaat naar Clemens Blaas, Sylvia den Hollander, Marc Räkers, Andreas Heilingbrunner, Bas van Raaij, Herma Andringa, Irene Aartsma en Roelof Wit.
Dames en heren, bedankt voor uw aandacht en uw aanwezigheid.

Co Stomphorst

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *