Nieuws

Jaarlijkse huuraanpassing

Tags:
14 april, 2023

Elk jaar wordt op 1 juli de huur aangepast. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt daarvoor de regels. Je vindt ze op rijksoverheid.nl.

De belangrijkste regels voor de huuraanpassing op 1 juli 2023

Sociale huur

  • De netto huur van zelfstandige sociale huurwoningen mag maximaal met 3,1% worden verhoogd.
  • Voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning die wordt gehuurd van een woningcorporatie, die niet meer verdienen dan 120% van het minimuminkomen volgens de Wet op de huurtoeslag, moet de netto huur worden verlaagd naar € 575,03. Hoewel dit volgens de wet niet geldt voor intermediaire verhuur, passen de meeste Amsterdamse corporaties dit wel toe.
  • Is de netto huurprijs lager dan € 300 per maand, dan mag de huur maximaal met € 25 worden verhoogd.
  • Bij huurders met een hoog (midden)inkomen in een sociale huurwoning mag afhankelijk van het inkomen en de omvang van het huishouden een huurverhoging van maximaal € 50 of € 100 worden doorgevoerd. Huishoudens waarbinnen iemand een beperking of een chronische ziekte heeft, mogen geen inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.

Vrije sector

Voor huurwoningen in de vrije sector (woningen met een netto huur >€ 808,06) geldt een maximale huurverhoging van 4,1%.

Jaarlijkse huuraanpassing HVO-Querido

Als intermediaire verhuurder huren wij woningen van woningcorporaties, die wij vervolgens weer doorverhuren aan onze cliënten. HVO-Querido ontvangt de brieven over de huuraanpassing van de corporaties. En wij kondigen vervolgens de huuraanpassing aan bij onze cliënten.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie en veelgestelde vragen.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.