Nieuws

Instroomhuis geopend

Op 16 december 2008 is het Instroomhuis geopend. Het Instroomhuis is een centraal stedelijk loket waar alle daklozen vanaf 23 jaar zich kunnen aanmelden voor de maatschappelijke opvang in Amsterdam. Het bijzondere van het Instroomhuis is dat er samenwerking is tussen het Leger des Heils, HVO-Querido, DWI, GGD, JellinekMentrum en andere organisaties. Die samenwerking moet ervoor zorgdragen dat de aangemelde daklozen in een traject terechtkomen en er gewerkt wordt aan een duurzame oplossing van het daklozenprobleem.

Het pand aan de Zeeburgerdijk werd geopend door wethouder Marijke Vos (zorg). Met het Instroomhuis als centraal aanmeldpunt en de intensievere samenwerking tussen alle partijen moeten daklozen structurele hulp en onderdak krijgen. ‘Dat betekent een einde aan hun dakloosheid en uiteindelijk ook minder overlast in de Amsterdamse straten,’ aldus de wethouder.

Henk Dijkstra, Jaap Fransman en Marijke Vos

Henk Dijkstra, Jaap Fransman en Marijke Vos

Veertig bedden

Ook is er de mogelijkheid om tijdelijk (maximaal zes weken) te verblijven in het Instroomhuis. Er zijn veertig bedden, waar daklozen die nog geen persoonlijk hulpplan hebben vanaf februari terechtkunnen. In die periode wordt dan een persoonlijk hulpplan opgesteld zodat de cliënt vervolgens terecht kan in een woonvorm die bij hem past en kan de benodigde hulpverlening worden georganiseerd.

Na de opening werd het publiek nog verrast door een presentatie in de vorm van een talkshow, met Jaap Fransman als presentator en een panel samengesteld uit betrokkenen van de deelnemende organisaties. Zij werden door Jaap Fransman op een humoristische manier uitgenodigd toelichting te geven op hun deelname aan het Instroomhuis. Het publiek kreeg hier de gelegenheid om te reageren of vragen te stellen. Naar verwachting kunnen daklozen eind januari of begin februari terecht bij het Instroomhuis.

Zie hierover ook een artikel in de Metro.

Zie hiervoor ook een artikel in Het Parool.

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *