Nieuws

Incident Martien Schaaperhuis

Op zaterdagmiddag 10 augustus heeft een geweldsincident plaatsgevonden in het Martien Schaaperhuis (MSH) van HVO-Querido in Amsterdam. Drie mensen zijn aangehouden door de politie, waaronder de vermoedelijke dader(s). Twee mensen zijn gewond geraakt en zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het incident heeft de bewoners en medewerkers erg aangegrepen; zij krijgen dan ook speciale aandacht en nazorg.

Vragen en antwoorden

Wat is er precies gebeurd op 10 augustus?

Op zaterdagmiddag 10 augustus heeft rond 15:40 uur een geweldsincident plaatsgevonden, waarbij bewoners en bezoekers van het Martien Schaaperhuis betrokken waren. Het incident heeft zich binnen in het pand afgespeeld. De politie heeft drie aanhoudingen verricht en onderzoekt de zaak. De gebeurtenissen hebben zowel de bewoners, omwonenden als medewerkers erg aangegrepen. Zowel richting omwonenden als intern geeft HVO-Querido daarom extra aandacht aan de gebeurtenissen.

Het Martien Schaaperhuis is een veilige locatie. Bewoners en medewerkers zijn daar samen verantwoordelijk voor. Tijdens het incident van 10 augustus was een van de betrokken bewoners dan ook in staat het incident te de-escaleren. Daarnaast dragen medewerkers zorg voor de veiligheid. Pas in de laatste plaats wordt een beroep op de politie gedaan, in de uitzonderlijke situatie dat zich een strafbaar feit voordoet, zoals op 10 augustus.

2. Hoeveel mensen wonen er in het Martien Schaaperhuis en wat is hun achtergrond?

Er wonen 60 mensen in het Martien Schaaperhuis, en 10 cliënten verbonden aan het Martien Schaaperhuis wonen zelfstandig op IJburg en worden ambulant begeleid: de hulpverleners zoeken hun klanten thuis op. Ze kampen met psychiatrische problemen. De bewoners verblijven er tijdelijk: per jaar stroomt ongeveer een kwart van de bewoners uit naar een zelfstandige woning.
De gemeente doet de screening die bepaalt wie er bij ons komen wonen. Amsterdam wil iedere bewoner een plek kunnen bieden. Bewoners met problematiek zoals in het MSH zijn verspreid over heel Amsterdam.

3. Waar bestaat de begeleiding van HVO-Querido uit en kunnen jullie een herhaling van het incident voorkomen?

Wij bieden woonbegeleiding die is gericht op doorstroom naar een meer zelfstandige vorm van wonen. Wij ondersteunen onze bewoners bij hun ontwikkeling en doen dit onder meer door het aanleren van vaardigheden die hen ondersteunen in hun route naar zelfstandigheid. Als bewoner krijg je begeleiding waar nodig en gewenst. Daarbij staan de wensen van de bewoner en de uitstroom naar een zelfstandige woning centraal. De begeleiding kan bestaan uit hulp bij het huishouden, het invullen van je dag, het omgaan met jouw problematiek, of contacten in en buiten het Martien Schaaperhuis. Met je vaste begeleider maak je hiervoor een plan. We werken ook nauw samen met behandelaren op het gebied van psychiatrie en verslaving.

Een incident kunnen we nooit helemaal uitsluiten. Wel slagen we erin door veiligheidstrainingen voor medewerkers en goed overleg met bewoners om het woonklimaat op het Martien Schaaperhuis prettig te houden, zodat mensen er prettig kunnen wonen, en onrust zoveel mogelijk wordt voorkomen. Een incident als dat van 10 augustus komt gelukkig erg weinig voor.

4. Hoe ziet het veiligheidsbeleid eruit?

Veiligheid heeft continu aandacht in het team. Alle medewerkers hebben een intensieve training gehad op het gebied van veiligheid. Daarbij is aandacht voor de-escaleren ter voorkoming van incidenten, en er is aandacht voor hoe te handelen indien zich toch een incident voordoet. Alle incidenten worden geëvalueerd in het team met de betrokken collega’s en nabesproken in het team. Ook bieden we nazorg, mocht er toch iets voorvallen. We hebben een kort lijntje met de wijkagent.
Team Martien Schaaperhuis werkt nauw samen met verschillende behandelteams die onze bewoners behandelen. Dat zijn onder meer het FACT-team van Mentrum IJburg en Inforsa (Arkin). Op werkdagen is er een behandelaar in het pand aanwezig voor afstemming. Indien er zorgwekkende signalen zijn rondom een bewoner worden die signalen direct gedeeld met betrokken behandelaar en wordt er zo nodig actie ondernomen.

We handelen altijd direct bij een incident en afhankelijk van het incident blijft, wordt zijn behandeling bijgesteld of gaat hij naar andere locatie.

5. Worden er harddrugs gebruikt in het Martien Schaaperhuis?

Harddrugs zijn niet toegestaan. Wel kan het voorkomen dat ex-gebruikers terugvallen en opnieuw harddrugs gaan gebruiken. Wanneer we vermoedens hebben van gebruik, dan vindt er een urinecontrole plaats. In die gevallen werken we samen met behandelaren (FACT-team van Mentrum) aan een oplossing: stoppen en hulp bij afkicken, al dan niet in een kliniek.
Als dat niet blijkt te lukken, volgt overplaatsing naar een andere locatie dan het Martien Schaaperhuis.

6. Waarom was er op 10 augustus zoveel politie op de been voor het incident?

De politie volgt protocol dat in werking treedt bij melding van persoon met alarmpistool in een gebouw met meerdere in- en uitgangen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de politie.

7. Hoe kan het dat er een pistool binnen is?

Het Martien Schaaperhuis is een woonvoorziening, geen justitiële inrichting of iets dergelijks. We bereiden mensen voor op zelfstandig wonen. Daarbij past niet dat we kamers doorzoeken of detectiepoorten aanbrengen.

8. Wat moet ik doen als ik iets opvallends zie in of om het Martien Schaaperhuis?

U kunt tijdens kantooruren altijd bellen met de locatie en vragen naar de teammanager of een zorgcoördinator. Het telefoonnummer is (020) 314 04 00. In echt dringende gevallen belt u 112.

We acteren meteen op een klacht. We onderzoeken altijd alle klachten. We bekijken dan allereerst of onze cliënten inderdaad bij de klacht betrokken zijn. Zo ja, dan nemen we maatregelen. We bellen met politie als dat nodig is.

9. Wat doen jullie met deze situatie?

– We hebben een bijeenkomst georganiseerd voor directe buurtbewoners op 13 augustus om incident toe te lichten en vragen te beantwoorden. We hebben een uitnodigingsbrief verspreid onder 45 adressen in de directe omgeving van het Martien Schaaperhuis en bij 17 begeleidingscommissieleden. Deze hebben we op 12 augustus rond 17.30 uur verspreid.
– We laten onderzoek doen: intern onderzoek HVO-Querido, melding bij gemeentelijke toezichthouder.
– Onze veiligheidstrainers komen een extra keer in ons team om te kijken of er meer aandacht nodig is.
– We zullen naast de begeleidingscommissie kijken naar andere communicatievormen in de buurt. Daarover gaan we in gesprek met de begeleidingscommissie.

We vragen buurtbewoners om overlast te melden. U kunt altijd bellen met de locatie. Het telefoonnummer is (020) 314 04 00. In echt dringende gevallen belt u 112.

10. Hoe blijf ik op de hoogte van wat er bij het Martien Schaaperhuis gebeurt?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de teammanager van deze locatie van HVO-Querido. Ook kunt u deelnemen aan de halfjaarlijkse begeleidingscommissie. Dat is een overleg waar buurtbewoners, de teammanager van de locatie, politie, woningbouwvereniging en gemeente om de tafel zitten om zaken over de voorziening en de directe omgeving te bespreken.
Het overleg met de begeleidingscommissie dat in oktober gepland stond halen we naar voren vanwege het incident op 10 augustus. Deze zal begin september plaatsvinden. De exacte datum stemmen we af met de begeleidingscommissie.

Verder zijn wij een open en transparante locatie. Mocht er interesse zijn om meer te weten over onze afdeling en onze manier van werken nodigen we u van harte uit om een keer een kijkje te komen nemen. U kunt dan meer te weten komen over het Martien Schaaperhuis en onze manier van werken. U kunt daarvoor altijd een afspraak plannen met de teammanager.

11. Welke achtergrond hebben de medewerkers van het Martien Schaaperhuis/hoe zijn ze opgeleid?

De persoonlijk begeleiders en maatschappelijk werkers van het Martien Schaaperhuis hebben een hbo werk- en denkniveau. Zij hebben vaak een agogische opleiding achter de rug, en hebben kortere of langere werkervaring op een locatie als de onze. De ondersteunend begeleiders hebben minimaal mbo 3-niveau. Nieuwe medewerkers doorlopen bij aanvang van hun werkzaamheden een basispakket aan trainingen, waaronder een veiligheidstraining, BHV-training, psychopathologie en methodisch werken.
De zorgcoördinatoren hebben een hbo-opleiding gevolgd en richten zich op de coördinatie van de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk en ondersteuning/coaching van de begeleiders in de uitvoering van hun werk.

12. Mijn vraag staat niet in deze lijst, hoe kan ik ‘m toch stellen?

U kunt mailen naar de teammanager (info@hvoquerido.nl)

Dit overzicht is bijgewerkt op 15 augustus 2019

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *