Nieuws

HVO-Querido duidelijk over: legaliseren softdrugs

HVO-Querido ondersteunt de uitspraak van onder meer burgemeester Halsema van Amsterdam om om veiligheidsredenen softdrugs te legaliseren.

We zien dat zeker onder kwetsbare jongeren het gevaar bestaat dat ze als gevolg van de illegale handel en de criminaliteit die daarmee samenhangt het risico lopen te worden uitgebuit, bijvoorbeeld als ‘geldezel’. Een gereguleerde, veiliger handel levert een bijdrage aan de bescherming van kwetsbare (jonge) mensen.
Tegelijkertijd: aan het gebruik van softdrugs zijn nadrukkelijk ook gezondheidsrisico’s verbonden, het onderwerp is groter dan criminaliteitsbestrijding. Wij zien die risico’s volop onder de mensen die bij ons in zorg zijn. Het legaliseren van het gebruik van softdrugs is echt nog wat anders dan het normaliseren. Het zou een mooie aanleiding zijn om een meer verantwoord gebruik ervan in betere banen te leiden. Denk aan gerichte voorlichting, en aan hulp en zorg op maat.

Douwe van Riet
Jessica Wesselius
HVO-Querido

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *