Nieuws

HVO-Querido behaalt bronzen milieucertificaat

Op 3 maart 2015 heeft het Milieuplatform Zorgsector aan HVO-Querido het bronzen keurmerk van de Milieuthermometer uitgereikt. Met deze certificering is HVO-Querido de eerste zorginstelling in het land, buiten enkele ziekenhuizen, die met het bronzen certificaat voldoet aan extra milieueisen voor alle 24-uurs voorzieningen.

HVO-Querido is een organisatie die hulp biedt aan mensen in een kwetsbare positie en neemt daarbij de verantwoordelijkheid om, waar mogelijk, een adequate bijdrage te leveren aan mens en milieu. Want HVO-Querido vindt dat het leveren van goede zorg verder gaat dan de ondersteuning van mensen, maar zich ook uitstrekt tot de omgeving waar wij allen gebruik van maken.

Milieuprestaties verbeteren

HVO-Querido heeft eind 2011 met een aantal partners, waaronder de gemeente Amsterdam, het convenant Zorg voor Duurzaamheid ondertekend met als doel samen de milieuprestaties van zorginstellingen te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door de invoering van een milieukeurmerk: de Milieuthermometer Zorg. Deze milieuthermometer is een instrument voor het inventariseren, controleren, monitoren en het beheren van diverse milieueisen op het gebied van water, lucht, afval, energiebesparing, ontwikkeld door Milieuplatform Zorgsector in samenwerking met Stichting Milieukeur.

48 eisen voor duurzaamheid

De afspraak volgend uit het convenant is dat alle 24-uurs zorglocaties binnen drie jaar voldoen aan het niveau brons van de Milieuthermometer. Dit betekent voldoen aan 42 milieu- en duurzaamheidseisen en tenminste zes extra te kiezen eisen. Om hiermee een begin te maken heeft HVO-Querido gekozen voor drie startlocaties. Eind 2013 zijn deze drie locaties langs de meetlat van de Milieuthermometer voor de Zorgsector gelegd en hebben toen al het bronzen keurmerk behaald. In 2014 zijn ook de andere locaties onder handen genomen ter voorbereiding op de certificering.

Bestuurder Clemens Blaas, geflankeerd door Adriaan van Engelen (MPZ), medewerkers van de facilitaite organisatie van HVO-Querido, Stefan Valk (Royal HaskoningDHV) en Edgar Zonneveldt (gemeente Amsterdam).

Bestuurder Clemens Blaas, geflankeerd door Adriaan van Engelen (MPZ), medewerkers van de facilitaite organisatie van HVO-Querido, Stefan Valk (Royal HaskoningDHV) en Edgar Zonneveldt (gemeente Amsterdam).

Alle 24-uurslocaties

Na diverse aanpassingen in de bedrijfsvoering en het opstellen van plannen om het milieu verder te ontzien, heeft de auditor geconstateerd dat HVO-Querido op alle 24-uurs locaties voldoet aan de gestelde eisen voor het bronzen certificaat van de Milieuthermometer.

Op de foto bovenaan hebben vertegenwoordigers van de meeste locaties die het betreft zojuist het certificaat voor hun afdeling in ontvangst genomen.

Op naar zilver

Het behalen van het brons smaakt naar meer. HVO-Querido streeft naar een continu verbeterende bedrijfsvoering en duurzaamheid is daar een belangrijk onderdeel van. Deze ambitie wordt in het kader van de Milieuthermometer vorm gegeven door in 2015 de ingezette verbeterslag verder uit te bouwen door te gaan voor het zilver.

Zie hierover ook het bericht ‘HVO-Querido Amsterdam receives bronze certificate ‘Milieuthermometer’ for effective Environmental Management’ op de website van Royal HaskoningDHV.

Zie hierover ook de website van het Milieuplatform Zorgsector.

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *