Opvang en begeleiding ongedocumenteerde mensen

HVO-Querido vangt ongedocumenteerde mensen op. Dat doen we al sinds 2013 en op verzoek van Gemeente Amsterdam.

Per 1 juli 2019 treedt het uitvoeringsplan 24-uursopvang ongedocumenteerde mensen in werking. Momenteel werkt de gemeente aan de realisatie van kleinschaligere opvangvoorzieningen waar deze mensen zoveel als mogelijk in zelfbeheer zullen samenwonen. HVO-Querido gaat in ieder geval op vijf locaties woonbegeleiding bieden. De opvang is niet vrijblijvend; de ongedocumenteerde dient te werken aan zijn toekomst. Daarbij ontvangt hij begeleiding vanuit zijn casemanager en vanuit ons.

Ongedocumenteerde mensen

Ongedocumenteerdenzijn migranten die in Nederland een (deel van een) asielprocedure hebben doorlopen of zich daarin bevinden. Ze hebben (nog) geen verblijfsvergunning ontvangen. Zij hebben geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar vertrekken om uiteenlopende redenen ook niet naar een ander land. Sommigen zijn al jaren in Nederland, anderen zijn recent aangekomen. HVO-Querido verzorgt momenteel vanuit drie locaties 24-uursopvang aan 345 ongedocumenteerden: Walborg, Schuitenhuisstraat en de Derkinderenstraat.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze opvang kunt u bij de locaties verder lezen en contact opnemen met beleidsadviseur Mara Quast via mara.quast@hvoquerido.nl of (06) 27 09 49 62.