Asielzoekers, vluchtelingen en vreemdelingen

HVO-Querido biedt opvang en begeleiding aan mensen die via een asielaanvraag Nederland zijn binnengekomen. De overheid gebruikt verschillende termen om deze groepen te duiden. Elke term betekent wat anders en verwijst naar een andere verblijfsstatus. Ons aanbod voor verschillende groepen lichten wij hieronder toe.

Asielzoekers

Het COA (Centraal Opvangorgaan Asielzoekers) biedt opvang, basisvoorzieningen en begeleiding aan asielzoekers vanaf het moment dat ze asiel aanvragen tot ze een verblijfsvergunning hebben of het land moeten verlaten. Tijdens de grote instroom in 2015 en 2016 heeft HVO-Querido op verzoek van de Gemeente, in samenwerking met vele partners, de noodopvang verzorgd voor ruim 750 recent gearriveerde asielzoekers vanuit twee locaties. Per april 2016 zijn deze voorzieningen overgedragen aan het COA.

Vluchtelingen/ statushouders

Gemeente Amsterdam heeft HVO-Querido gevraagd om woonbegeleiding te bieden aan statushouders die een woning delen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De statushouders wonen in duo’s en kennen elkaar bij aanvang niet of beperkt. HVO-Querido ondersteunt hen in goed huurderschap, maakt afspraken over de gemeenschappelijke voorzieningen en bij betaling van de vaste lasten, intervenieert bij overlastsignalen en is sparringpartner voor woningbouwcorporaties. Hierin werken we nauw samen met de gemeente, Vluchtelingenwerk en corporaties, ieder heeft een eigen rol.

Vreemdelingen

Sinds juni 2013 is HVO-Querido op verzoek van Gemeente Amsterdam betrokken bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en kwetsbare vreemdelingen.  Momenteel verzorgt HVO-Querido de zogeheten Bed-, Bad- en Broodvoorziening aan 155 uitgeprocedeerde asielzoekers op locaties de Walborg en Schuitenhuisstraat. Ook bieden wij 24-uurs opvang en somatische zorg aan twaalf door de GGD geïndiceerde uitgeprocedeerde asielzoekers in locatie de Aak. Daarnaast heeft HVO-Querido een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde  asielzoekers die besloten hebben terug te keren naar het land van herkomst en deze terugkeer voorbereiden.