Briefadres

Elke inwoner van Nederland wordt ingeschreven bij de Dienst Persoonsgegevens van zijn of haar gemeente. Wie geen woonadres heeft, moet zich inschrijven op een zogenaamd briefadres. Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. Deze persoon moet ervoor zorgen dat de post u persoonlijk bereikt. Een briefadres houdt tevens in dat uw persoonsgegevens worden geregistreerd in de gemeente. Belangrijk om te weten, is dat u op dit adres dus NIET mag wonen. U gebruikt dit adres uitsluitend om uw post te ontvangen.

HVO-Querido verstrekt briefadressen aan dakloze personen uit Amsterdam, die aantoonbaar gebruik maken van de opvangvoorzieningen binnen Amsterdam. En aan dakloze personen die bijvoorbeeld verblijven, in een psychiatrische kliniek . De persoon dient in loondienst te zijn, of een uitkering van het UWV of SVB te ontvangen of daar recht op te hebben.

U dient daarnaast ook aan de regiobinding te voldoen, dit betekent dat u de laatste 3 jaar tenminste 2 jaar aantoonbaar aaneengesloten in Amsterdam geregistreerd moet hebben gestaan. Het briefadres wordt voor drie maanden verstrekt en kan eventueel worden verlengd afhankelijk van uw situatie op dat moment. Als u een briefadres wilt aanvragen en aan bovenstaande eisen voldoet, kunt u bellen met de bureaudienst van HVO-Querido. De medewerker zal telefonisch met u doornemen of u aan de eisen voldoet en als dat zo is, wordt er een afspraak gemaakt om met u  het briefadres te in orde te maken. Het is belangrijk dat u dan de gevraagde bewijsstukken; een identiteitsbewijs en een bewijs van verblijf in de opvang en een recent bewijs van inkomen meeneemt.

Het telefoonnummer voor verkrijgen of verlengen van een briefadres is:

0800 020 10 70

Dit nummer is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13:00 tot 15:00 uur.

Dak- en thuislozen  die een bijstandsuitkering via de gemeente Amsterdam Cluster Sociaal (voorheen DWI) ontvangen, kunnen een aanvraag voor een briefadres doen bij het dak- en thuislozenloket van de gemeente aan het Werkplein West aan de Jan van Galenstraat 323 ingang B, 1056 CH in Amsterdam.

Kijk hier voor informatie over de voorwaarden en hoe dit aan te vragen op de website van de gemeente Amsterdam.