Aanmelden

Soms kan het lastig zijn om zelfstandig te wonen en mee te doen in de maatschappij. Verslaving en/-of een psychiatrische aandoening kan een cliënt belemmeren om regie over zijn* eigen leven te voeren. Hierdoor kan hij op straat komen te staan.

Afhankelijk van de situatie, behoefte en wensen bieden we verschillende vormen van hulp. Zo biedt HVO-Querido onderdak, met persoonlijke begeleiding en/of ondersteuning aan personen vanaf 18 jaar.

Aanmelden voor hulp van HVO-Querido gaat op verschillende manieren. Dat hangt af van de hulp die iemand nodig heeft. Hieronder geven we de mogelijkheden binnen HVO-Querido. We beschrijven ook hoe je buiten HVO-Querido hulp kunt vinden.


Volwassenen

Dakloos?

Geen contact met hulpverlening?

 • Daklozen kunnen naar de screeningsbalie van Bijzondere Doelgroepen in Amsterdam. Deze bevindt zich op Jan van Galenstraat 323, ingang B. Deze balie is open op werkdagen (behalve woensdag) van 9:30 tot 12:00 uur.  Meer informatie: website gemeente Amsterdam. Na een screening kan een cliënt terecht komen in de opvang voor langere termijn wonen met begeleiding (maatschappelijke opvang) of de nachtopvang.
 • Stoelenproject. Het Stoelenproject is een nachtopvang voor dak- en thuislozen met en zonder regiobinding in Amsterdam. Tot en met 30 april is deze open van 18.00 tot 08.00. Inloop tot 21.00 uur uitsluitend op vertoon van een bon voor de betreffende avond. Tweemaal per week worden op het Stoelenproject gratis toegangsbonnen uitgegeven. Meer en de meest actuele informatie is te vinden op de website van het Stoelenproject. Telefonisch of per mail reserveren is niet mogelijk.
 • Opvang Passantenhotel Boerhaave. Een verblijf in het Passantenhotel van HVO-Querido is van tijdelijke aard, de uiterlijke verblijfstermijn is zes maanden. Het is voor mensen met een regiobinding (regiobinding =dit betekent dat u de laatste 3 jaar tenminste 2 jaar aantoonbaar aaneengesloten in Amsterdam geregistreerd moet hebben gestaan). Je betaalt voor het verblijf in het Passantenhotel. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de kamer. Meer informatie: website HVO-Querido of  telefoon (0800) 0415 (gratis),  (020) 465 19 62/ (020) 362 33 67,  ma t/m zo tussen 11:00 tot 12:00 uur.

Contact met hulpverlening?
Heeft je cliënt een plek om te wonen nodig en begeleiding nodig bij wonen? Dan kun je als verwijzer/hulpverlener een aanmelding doen bij de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO) via Trajectus. Het kan zijn dat iemand bij HVO-Querido terecht komt, maar het kan ook een andere organisatie zijn.

Vragen? Dan kun je terecht bij het CTMO. Bel naar (020) 462 63 60 en vraag dan naar de receptie Instroomhuis.
Kijk op de website van de gemeente Amsterdam voor de meest actuele en aanvullende informatie.

Op zoek naar een briefadres?
Ook HVO-Querido verstrekt briefadressen aan dakloze personen uit Amsterdam. Ga voor meer informatie en het telefoonnummer naar de pagina ‘briefadres‘ op deze website.

Niet dakloos?

Maar wel hulp nodig?

Eigen woning?
En heeft je cliënt begeleiding nodig?
Dan kan iemand terecht bij wijkzorg. Hij kan zichzelf aanmelden, dat gaat via aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl.

Psychiatrische problemen?
Zie informatie onder kop ‘psyschiatrische problemen’

Dak- en thuisloos in Haarlem?

Dan gaat de aanmelding via de Brede Centrale Toegang (BCT), Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem. Het BCT-loket is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (023) 511 44 77.
In de BCT werken hulp- en dienstverleners samen. Medewerkers van GGD Kennemerland en Stichting Kontext geven informatie, advies en hulp bij:
• aanmelding voor maatschappelijke opvang
• aanvragen van briefadres
• aanvragen van uitkering, zorgverzekering en identiteitsbewijs;
• voorzieningen voor dak- en thuislozenzorg (adressen en contactpersonen) in de regio.
• BCT werkt samen met gespecialiseerde teams
Meer informatie vind je op de site van de GGD

Psychosociale** problemen?

Eigen woning?
En heeft je cliënt begeleiding nodig?
Dan kan iemand terecht bij wijkzorg. Hij kan zichzelf aanmelden, dat gaat via aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl.

Dakloos?
Zie informatie onder kop ‘dakloos.’

Psychiatrische problemen?

Eigen woning?
Dan kan iemand terecht bij wijkzorg. Hij kan zichzelf aanmelden, dat gaat via aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl.
Heeft iemand intensieve hulp nodig, dan kan een behandelaar hem aanmelden hem aanmelding bij Centrale Toegang beschermd wonen (CTBW) via Trajectus.  De aanmelding wordt gescreend, er wordt gekeken of de persoon met verwijzer een intakegesprek krijgt. Bij het intakegesprek wordt er  bekeken of de persoon in aanmerking komt voor een traject binnen Beschermd Wonen. Hij kan bij HVO-Querido terechtkomen of bij een andere organisatie.

Voor vragen kun je terecht bij de Bureau Dienst van het CTBW.
Telefoon (020) 370 07 08.
Openingstijden: Ma, di, wo, vr van 9:30 tot 12:30 uur. Do van 12:30 tot 15:30 uur.
Algemeen mailadres: ctbw@ggd.amsterdam.nl.

Beschermd wonen?
Contact met hulpverlening en op zoek naar extra hulp?
Dan kan de behandelaar of een andere hulpverlener hem aanmelden bij de Centrale Toegang Beschermd Wonen (CTBW) via Trajectus.  De aanmelding wordt gescreend, er wordt gekeken of de persoon met verwijzer een intakegesprek krijgt. Bij het intakegesprek wordt er  bekeken of de persoon in aanmerking komt voor een traject binnen Beschermd Wonen. Hij kan bij HVO-Querido terechtkomen of bij een andere organisatie.

Voor vragen kun je terecht bij de bureaudienst van het CTBW.
Telefoon (020) 370 07 08.
Openingstijden: Ma, di, wo, vr van 9:30 tot 12:30 uur. Do van 12:30 tot 15:30 uur.
Algemeen mailadres: ctbw@ggd.amsterdam.nl.

Meer informatie via de website van de gemeente Amsterdam.

Psychiatrische problemen in Haarlem?

Dan gaat de aanmelding via de Brede Centrale Toegang, Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem. Het BCT-loket is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 023 511 4477. Meer informatie vind je op de site van de GGD

Psychiatrische problemen in Diemen en Ouder-Amstel?

In Diemen zitten de meeste aanbieders van advies, hulp, zorg en ondersteuning onder één dak in de Brede HOED. Hier kan iedereen, van jong tot oud, terecht voor informatie, advies en diensten op het gebied van opvoeden, zorg en ondersteuning en welzijn.
De Brede HOED
D.J. den Hartoglaan 8
1111 ZC Diemen
telefoon (020) 31 44 700
e-mail: bredehoed@diemen.nl
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kan iemand terecht bij het zorgadviespunt Ouder-Amstel Op deze website staat een aanmeldformulier, waarmee iemand zich kan aanmelden voor een gesprek met een consulent van het Zorgadviespunt. Het telefonisch spreekuur van het Zorgadviespunt is elke werkdag te bereiken van 9.00 tot 10.30 uur, op het telefoonnummer 020-4722159 of via het mailadres zorgadviespunt@ouder-amstel.nl

Er is ook een inloopspreekuur van het Zorgadviespunt van 11.00 – 12.00 uur in:
Ouderkerk aan de Amstel – elke dinsdag in het Gemeentehuis.
Duivendrecht – elke donderdag in het Dorpshuis.

Forensische zorg

HVO-Querido biedt ook bedden, intensieve begeleiding en ambulante begeleiding voor justitiabele cliënten. Zowel in het kader van de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Top 600, ISD’ers. De aanmelding dient gedaan te worden door de betrokken reclasseringsmedewerker of door de penitentiaire instelling waar een persoon verblijft.
Kijk hier voor meer uitleg over de verschillende mogelijkheden.


Gezinnen

Dreigende dakloosheid?

Wanneer een gezin (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen en op straat staat, dan kan een verwijzer/hulpverlener een gezin aanmelden bij het Centraal Meldpunt dakloze gezinnen van de GGD.  Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur op (020) 555 54 62.
Veilig Thuis en de Jeugdbescherming Regio Amsterdam zijn vaste partners in het Meldpunt Dakloze Gezinnen. Gezinnen die zich aanmelden worden altijd gescreend, en Veilig thuis en de Jeugdbescherming zijn bij deze screening betrokken.

Wanneer na een screening en verdiepingsscreening blijkt dat een gezin in aanmerking komt voor een plek in de gezinsopvang wordt bekeken welke plek het best passend is. Dit kan HVO-Querido zijn of een andere organisatie in Amsterdam.

Actie voor gezin bij dreigende dakloosheid
Als een gezin dakloos dreigt te worden vanuit een eigen woning, dient het gezin zich te melden bij een maatschappelijke dienstverlener bij de afdeling schuldhulp in het stadsdeel waar dit gezin woont/staat ingeschreven. Ook als er een dreigende ontruiming is dienen zij zich hier te melden. Maatschappelijk dienstverleners zijn:

 • centram.nl (Centrum)
 • doras.nl (Noord)
 • sezo.nl (Nieuw-West)
 • civicamsterdam.nl (Oost)
 • dynamo.nl (Oost)
 • puurzuid.nl (Zuid)
 • madizo.nl (Zuidoost)
 • abc-west.nl (West)

Als er een ontruimingsbevel is, dient het schuldhulpbureau binnen drie dagen actie te ondernemen met als doel het voorkomen van de ontruiming. Bij een dreigende ontruiming van gezinnen wordt altijd de GGD ingeschakeld.

Geen dreigende dakloosheid?

Maar wel hulp nodig?

Vragen over opvoeding?
Gezinnen kunnen terecht bij het Ouder- en Kindcentrum (OKC) of Ouder-en Kindteams (OKT) in hun wijk, meer informatie staat op de website Ouder- en Kindteams Amsterdam. Kleine vragen of grote problemen: ze denken mee zoeken naar oplossingen. Als er meer nodig is dan het Ouder- en Kindteam kan bieden, dan kijkt de ouder- en kindadviseur samen met de ouder welke ondersteuning nodig is. Het kan zijn dat het gezin wordt doorverwezen naar HVO-Querido.

Eigen woning?
Heeft het gezin begeleiding nodig?
Bijvoorbeeld vanwege ziekte, schulden en-of relatieproblemen binnen het gezin? Moeilijkheden met het opvoeden van de (je) kind(eren)?
Dan kan iemand zich zelf aanmelden bij wijkzorg, dat gaat via aanmeldwijkzorg@hvoquerido.nl

Meervoudige problematiek en contact met hulpverlening?
De verwijzer/hulpverlener. Bijvoorbeeld via een huisarts, behandelaar) of een andere hulpverlener. Aanmelden voor Samen Doen bij het CAT (Centraal Aanmeld Team) via  aanmelden@samendoenamsterdam.nl.

Daarnaast kunnen professionals ook bellen naar het telefoonnummer: (020) 2518678.

Gezinnen in Haarlem

Dan gaat de aanmelding via de Brede Centrale Toegang, Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem.

Het BCT-loket is open van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur. Tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 023 511 4477. Meer informatie: site van de GGD.

Gezinnen in Diemen en Ouder- Amstel

In Diemen zitten de meeste aanbieders van advies, hulp, zorg en ondersteuning onder één dak in de Brede HOED. Hier kan iedereen, van jong tot oud, terecht voor informatie, advies en diensten op het gebied van opvoeden, zorg en ondersteuning en welzijn.
De Brede HOED
D.J. den Hartoglaan 8
1111 ZC Diemen
telefoon (020) 31 44 700
e-mail: bredehoed@diemen.nl
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg terecht kan iemand terecht bij het zorgadviespunt Ouder-Amstel. Op deze website staat een meldformulier, waarmee iemand zich kan aanmelden voor een gesprek met een consulent van het Zorgadviespunt. Je hen ook bellen (020-4722159) of mailen, zorgadviespunt@ouder-amstel.nl.


Jongeren

Jonger dan 18

Ga naar de website van jeugdbescherming Amsterdam, voor de mogelijkheden. Aanmeldingen van 18- met een psychiatrische problematiek kunnen drie maanden voor hun 18e jaar worden aangemeld bij de CTBW door een verwijzer/hulpverlener.

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar

Dakloos

Op zoek naar opvang? Een (zwerf)jongere tussen de 18 en 23 jaar kan zich met hulp van een verwijzer/hulpverlener aanmelden bij het meldpunt dak- en thuisloze jongeren van de GGD Amsterdam, telefoon (020) 555 54 62. Dan kom je in aanmerking te komen voor zorgtrajecten binnen de maatschappelijke opvang en/of WLW (Wonen Leren Werken).

Lesbo, homo, bi of transgender

Geen een veilige leefomgeving?
Veilige Haven biedt ondersteuning en huisvesting aan lesbo-, homo-, bi-, en transgenderjongeren (LHBT) uit de gemeente Amsterdam die in kader van veiligheid huisvesting zoeken. Voor contact met Veilige Haven, bel je (020) 557 33 29 of vul het contactformulier in. Dan nemen zij contact op. Een medewerker zet samen met de jongere zijn vragen op een rij en verwijst door als dat nodig is.

Psychiatrische problemen

Het gaat hier om jongeren vanaf 18 jaar met een DSM IV diagnose die beschermd wonen nodig hebben i.v.m. de psychiatrische problematiek. De aanmelding voor begeleiding en onderdak verloopt via  de verwijzer/hulpverlener. Bijvoorbeeld via de behandelaar of een andere hulpverlener.

Als verwijzer kun je hem aanmelden bij de Centrale Toegang Beschermd Wonen (CTBW) via Trajectus.

Het CTBW zal de aanmelding screenen en hierna contact opnemen met de verwijzer/hulpverlener. En kan er een intakegesprek volgen, hierin wordt bekeken of de persoon binnen Beschermd Wonen past. Hij kan bij HVO-Querido terechtkomen of een andere organisatie.

Voor vragen kun je terecht bij de Bureaudienst van de CTBW, telefoon (020) 370 07 08.
Openingstijden: ma, di, wo, vr van 9:30 tot 12:30 uur. Do van 12:30 tot 15:30 uur.
Algemeen mailadres: ctbw@ggd.amsterdam.nl.


Dagbesteding

HVO-Querido DOET! kan helpen bij het vinden van een passende daginvulling. Samen met een (traject)begeleider wordt in kaart gebracht waar de wensen en talenten liggen en wordt een cliënt ondersteund in het zetten van stappen richting activiteiten, sport, scholing of (vrijwilligers)werk. Dit kan variëren van computerles tot in een restaurant werken of een sollicitatietraining volgen. Dit kan zowel binnen als buiten HVO-Querido zijn, afhankelijk van wat op dat moment het meest aansluit.

In Amsterdam beschikt HVO-Querido over drie centra een begeleider met cliënt terecht kan voor advies als er hulp nodig is bij het vinden van een passende daginvulling.

Centrum De Tour, Delflandlaan 220, 1062 EB Amsterdam
Telefoon (020) 614 20 19
Centrum Robert Koch, Robert Kochplantsoen 35, 1097 GG Amsterdam
Telefoon (020) 665 43 21
Centrum De Miranda, Peelstraat 85, 1079 RN Amsterdam, Telefoon (020) 517 05 32

Dagbesteding in Haarlem

In Haarlem heeft HVO-Querido een dagopvang. Daar kan iedereen op werkdagen naar binnen lopen. Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem


Respijthuis

Respijthuis Amerbos is er voor Amsterdammers vanaf 18 jaar met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid die het thuis even niet redden en op adem willen komen.

Aanmelden kan via hetrespijthuis@hvoquerido.nl, telefoon (020) 219 51 70/ (06) 469 383 06, www.hvoquerido.nl/respijthuis.

Aan het verblijf in Respijthuis Amerbos zijn kosten verbonden. Deze kosten worden verrekend met de gemeente en de zorgverzekeraar.
Gasten met een gemeentelijke beschikking -een officiële verklaring van de gemeente die recht geeft op een WMO-voorziening – hoeven voor het verblijf geen eigen bijdrage te betalen. Van gasten zonder zo’n beschikking wordt een eigen bijdrage van €15 per dag voor het verblijf gevraagd.
In het Respijthuis Amerbos kun je maximaal 14 dagen verblijven.

* ‘Zijn’ kun je ook lezen als ‘haar’, ‘hij’ al ‘zij en ‘hem’ als ‘haar’
** Psychosociale problemen

Problemen die te maken hebben met uw gevoelens en gedachten (psychische problemen): u voelt zich bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.
Problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties (sociale problemen): u heeft bijvoorbeeld moeilijkheden met uw partner, kinderen, familie of buren, met uw collega’s of uw baas, met de Belastingdienst, de woningbouwvereniging of de gemeente.