Aanmelden

Soms kan het lastig zijn zelfstandig mee te doen in de maatschappij, om zelfstandig te wonen en voor jezelf te zorgen. Verslaving of een psychiatrische aandoening kunnen mensen belemmeren om goed te functioneren en zelf hun koers in het leven te bepalen. Ook door andere redenen kunnen mensen op straat komen te staan en dakloos worden.

HVO-Querido wil mensen – volwassenen, gezinnen en jongeren – graag helpen om de regie over hun leven weer terug te krijgen. Afhankelijk van de situatie, behoefte en wensen bieden we verschillende vormen van ondersteuning. Zo biedt HVO-Querido onderdak met persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan personen vanaf 18 jaar.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor ondersteuning door HVO-Querido? Dat kan op verschillende manieren.

 


Volwassenen

Dakloos in Amsterdam?

Heb je nog geen contact met hulpverlening?

  • Daklozen in Amsterdam kunnen naar de screeningsbalie Bijzondere Doelgroepen aan de Jan van Galenstraat 323, ingang B. Deze balie is open op werkdagen (behalve woensdag) van 9:30 tot 12:00 uur.  Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam.
  • Het Stoelenproject is een nachtopvang voor dak- en thuislozen met en zonder regiobinding in Amsterdam. Het Stoelenproject is van 15 september tot 30 april iedere dag open van 18:00 tot 08:00 uur.
  • Passantenhotel Boerhaave van HVO-Querido biedt maximaal zes maanden verblijf aan mensen met een regiobinding (de laatste 3 jaar tenminste 2 jaar aantoonbaar aaneengesloten in Amsterdam geregistreerd). Je betaalt voor het verblijf in het Passantenhotel afhankelijk van de grootte van de kamer. Reserveren kan dagelijks gratis van 11:00 tot 12:00 uur via 0800-0415.

Heb je al contact met hulpverlening?
Heb je contact met hulpverlening maar nog een plek om te wonen of begeleiding bij het wonen nodig? Dan kun je jouw hulpverlener vragen een aanmelding te doen bij de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO) via Trajectus. Het kan zijn dat iemand bij HVO-Querido terecht komt, maar het kan ook een andere organisatie zijn.
Met vragen kun je terecht bij de CTMO. Bel (020) 462 63 60 en vraag dan naar de receptie Instroomhuis.
Kijk op de website van de gemeente Amsterdam voor meer informatie.

Op zoek naar een briefadres?
HVO-Querido verstrekt briefadressen aan dakloze personen uit Amsterdam. Ga voor meer informatie naar de pagina briefadres op deze website.

Niet dakloos maar wel hulp nodig?

Eigen woning?
Heb je een eigen woning en heb je begeleiding nodig? Of begeleid je iemand die meer begeleiding nodig heeft? Neem dan contact op met een buurtteam.
De buurtteams zijn in heel Amsterdam, er is dus altijd een buurtteam in de buurt. Je kunt bij een buurtteam binnenlopen of een afspraak maken. Je kunt ook bellen of een e-mail sturen. Een overzicht van alle buurtteams vind je op www.buurtteamamsterdam.nl.

Dakloos in Haarlem?

In Haarlem gaat de aanmelding via de Brede Centrale Toegang (BCT), Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem. Dit loket is open van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur. De BCT is tijdens kantooruren bereikbaar via (023) 511 44 77.
Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Haarlem.

Psychosociale problemen?

Eigen woning?
Heb je een eigen woning en heb je begeleiding nodig? Of begeleid je iemand die meer begeleiding nodig heeft? Neem dan contact op met een buurtteam.
De buurtteams zijn in heel Amsterdam, er is dus altijd een buurtteam in de buurt. Je kunt bij een buurtteam binnenlopen of een afspraak maken. Je kunt ook bellen of een e-mail sturen. Een overzicht van alle buurtteams vind je op www.buurtteamamsterdam.nl.

Psychiatrische problemen?

Eigen woning?
Heb je een eigen woning en heb je begeleiding nodig? Of begeleid je iemand die meer begeleiding nodig heeft? Neem dan contact op met een buurtteam.
De buurtteams zijn in heel Amsterdam, er is dus altijd een buurtteam in de buurt. Je kunt bij een buurtteam binnenlopen of een afspraak maken. Je kunt ook bellen of een e-mail sturen. Een overzicht van alle buurtteams vind je op www.buurtteamamsterdam.nl.

Intensieve hulp bij psychosociale of psychiatrische problemen?
Heb je intensieve hulp nodig, dan kan een behandelaar je aanmelden bij Centrale Toegang beschermd wonen (CTBW) via Trajectus. De aanmelding wordt gescreend, er wordt gekeken of je met de verwijzer een intakegesprek krijgt. Bij het intakegesprek wordt er bekeken of je in aanmerking komt voor beschermd wonen bij HVO-Querido of een andere organisatie.
Met vragen kun je terecht bij de bureaudienst van de CTBW via (020) 370 07 08 en ctbw@ggd.amsterdam.nl. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:30 tot 12:30 uur en donderdag van 12:30 tot 15:30 uur.
Meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam.

Psychiatrische problemen in Haarlem?

Dan gaat de aanmelding via de Brede Centrale Toegang (BCT), Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem. Dit loket is open van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur. De BCT is tijdens kantooruren bereikbaar via (023) 511 44 77. Meer informatie vind je op de site van de GGD.

Psychiatrische problemen in Diemen en Ouder-Amstel?

Diemen
In Diemen zitten de meeste aanbieders van advies, hulp, zorg en ondersteuning onder één dak in de Brede Hoed aan de D.J. Den Hartoglaan 8. Hier kan iedereen terecht voor informatie, advies en hulp. Telefoon (020) 31 44 700.
Kijk voor meer informatie op d website van de gemeente Diemen.

Ouder-Amstel
Met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kun je terecht bij het Zorgadviespunt. Dit Zorgadviespunt heeft op werkdagen telefonisch spreekuur van 9:00 tot 10:30 uur op het (020) 472 21 59 en is ook te bereiken via zorgadviespunt@ouder-amstel.nl.

Forensische zorg

HVO-Querido biedt bedden, intensieve begeleiding en ambulante begeleiding voor justitiabele cliënten. Zowel in het kader van de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Top 600, ISD’ers. De aanmelding dient gedaan te worden door de betrokken reclasseringsmedewerker of door de penitentiaire instelling waar een persoon verblijft.
Kijk hier voor meer uitleg over de verschillende mogelijkheden.

 


Gezinnen

Dreigende dakloosheid?

Wanneer een gezin (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen en op straat staat, dan kan een verwijzer/hulpverlener een gezin aanmelden bij het Centraal Meldpunt dakloze gezinnen van de GGD. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur op (020) 555 54 62.
Veilig Thuis en de Jeugdbescherming Regio Amsterdam zijn vaste partners in het Meldpunt Dakloze Gezinnen. Gezinnen die zich aanmelden worden altijd gescreend, en Veilig thuis en de Jeugdbescherming zijn bij deze screening betrokken.
Wanneer na een screening en verdiepingsscreening blijkt dat een gezin in aanmerking komt voor een plek in de gezinsopvang wordt bekeken welke plek het best passend is. Dit kan HVO-Querido zijn of een andere organisatie in Amsterdam.

Actie voor gezin bij dreigende dakloosheid

Als jouw gezin dakloos dreigt te worden vanuit een eigen woning, dient jouw gezin zich te melden bij een buurtteam. Ook als er een dreigende ontruiming is. De buurtteams zijn in heel Amsterdam, er is dus altijd een buurtteam in de buurt. Je kunt bij een buurtteam binnenlopen of een afspraak maken. Je kunt ook bellen of een e-mail sturen. Een overzicht van alle buurtteams vind je op www.buurtteamamsterdam.nl.

Geen dreigende dakloosheid maar wel hulp nodig?

Vragen over opvoeding?
Gezinnen kunnen in Amsterdam terecht bij de Ouder- en Kindteams (OKT) in hun wijk. Kleine vragen of grote problemen: ze denken mee zoeken naar oplossingen. Als er meer nodig is dan het Ouder- en Kindteam kan bieden, dan kijkt de adviseur samen met de ouder welke ondersteuning nodig is. Het kan zijn dat het gezin wordt doorverwezen naar HVO-Querido.

Eigen woning?
Heeft jouw gezin begeleiding nodig? Bijvoorbeeld vanwege ziekte, schulden en-of relatieproblemen binnen het gezin? Moeilijkheden met het opvoeden? Dan kan je terecht bij een buurtteam. De buurtteams zijn in heel Amsterdam, er is dus altijd een buurtteam in de buurt. Je kunt bij een buurtteam binnenlopen of een afspraak maken. Je kunt ook bellen of een e-mail sturen. Een overzicht van alle buurtteams vind je op www.buurtteamamsterdam.nl.

Meervoudige problematiek en contact met hulpverlening?
Dan kan je terecht bij een buurtteam. De buurtteams zijn in heel Amsterdam, er is dus altijd een buurtteam in de buurt. Je kunt bij een buurtteam binnenlopen of een afspraak maken. Je kunt ook bellen of een e-mail sturen. Een overzicht van alle buurtteams vind je op www.buurtteamamsterdam.nl.

Gezinnen in Haarlem

Dan gaat de aanmelding via de Brede Centrale Toegang (BCT), Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem. Dit loket is open van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur. De BCT is tijdens kantooruren bereikbaar via (023) 511 44 77. Meer informatie vind je op de site van de GGD.

Gezinnen in Diemen en Ouder- Amstel

Diemen
In Diemen zitten de meeste aanbieders van advies, hulp, zorg en ondersteuning onder één dak in de Brede Hoed aan de D.J. Den Hartoglaan 8. Hier kan iedereen terecht voor informatie, advies en hulp. Telefoon (020) 31 44 700.
Kijk voor meer informatie op d website van de gemeente Diemen.

Ouder-Amstel
Met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kun je terecht bij het Zorgadviespunt. Dit Zorgadviespunt heeft op werkdagen telefonisch spreekuur van 9:00 tot 10:30 uur op het (020) 472 21 59 en is ook te bereiken via zorgadviespunt@ouder-amstel.nl.

 


Jongeren

Jonger dan 18

Ga naar de website van de Jeugdbescherming voor informatie en advies.

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar

Dakloos

Op zoek naar opvang? Een (zwerf)jongere tussen de 18 en 23 jaar kan zich met hulp van een verwijzer/hulpverlener aanmelden bij het meldpunt dak- en thuisloze jongeren van de GGD Amsterdam, telefoon (020) 555 54 62. Dan kom je in aanmerking te komen voor zorgtrajecten binnen de maatschappelijke opvang en/of WLW (Wonen Leren Werken).

LHBTIQ+ en geen veilige leefomgeving

Veilige Haven biedt ondersteuning en huisvesting aan LHBTIQ-jongeren uit Amsterdam die in kader van hun veiligheid huisvesting zoeken. Bel (020) 557 33 29 voor contact met Veilige Haven of mail naar veiligehaven@centram.nl.

Psychiatrische problemen

Jongeren vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek die beschermd wonen nodig hebben kunnen hier door hun hulpverlener of behandelaar voor worden aangemeld bij de  Centrale Toegang Beschermd Wonen (CTBW) via Trajectus.
De CTBW zal de aanmelding screenen en contact opnemen met de verwijzer. In een eventueel intakegesprek wordt bekeken of de jongere in aanmerking komt voor beschermd wonen bij HVO-Querido of bij een andere organisatie.
Met vragen kun je terecht bij de bureaudienst van de CTBW via (020) 370 07 08 en ctbw@ggd.amsterdam.nl. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:30 tot 12:30 uur en donderdag van 12:30 tot 15:30 uur.
Meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam.


Dagbesteding

HVO-Querido DOET! kan helpen bij het vinden van een passende invulling van je dag. Samen met een (traject)begeleider brengen we in kaart waar jouw wensen en talenten liggen en helpen we je om stappen te zetten richting activiteiten, sport, scholing of (vrijwilligers)werk. Dit kan variëren van computerles tot in een restaurant werken of een sollicitatietraining volgen. Dit kan zowel binnen als buiten HVO-Querido zijn, afhankelijk van wat op dat moment het meest aansluit.
In Amsterdam heeft HVO-Querido twee centra voor het vinden van een passende invulling van de dag.
Centrum De Tour, Delflandlaan 220, 1062 EB Amsterdam, telefoon (020) 614 20 19
Centrum Robert Koch, Robert Kochplantsoen 35, 1097 GG Amsterdam, telefoon (020) 665 43 21

Aanmelden
Je kunt je tot 1 januari 2022 aanmelden bij zowel bovenstaande adressen als bij een buurtteam. Vanaf 1 januari 2022 kun je je voor Dagbesteding aanmelden bij een buurtteam. De buurtteams zijn in heel Amsterdam, er is dus altijd een buurtteam in de buurt. Je kunt bij een buurtteam binnenlopen of een afspraak maken. Je kunt ook bellen of een e-mail sturen. Een overzicht van alle buurtteams vind je op www.buurtteamamsterdam.nl.

Dagbesteding in Haarlem

In Haarlem heeft HVO-Querido een dagopvang aan de Wilhelminastraat 10 waar iedereen op werkdagen naar binnen kan lopen.

 


Respijthuis

Het Respijthuis Amerbos van HVO-Querido is er voor Amsterdammers vanaf 18 jaar met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid die het thuis even niet redden en op adem willen komen. Contact: respijthuis@hvoquerido.nl en (020) 219 51 70.
Aan het verblijf in Respijthuis Amerbos zijn kosten verbonden. Deze kosten worden verrekend met de gemeente en de zorgverzekeraar. Gasten met een gemeentelijke beschikking hoeven voor het verblijf geen eigen bijdrage te betalen. Van gasten zonder zo’n beschikking wordt een eigen bijdrage van €15 per dag voor het verblijf gevraagd. Je kunt maximaal 14 dagen in het Respijthuis verblijven.

Aanmelden kan via een buurtteam. De buurtteams zijn in heel Amsterdam, er is dus altijd een buurtteam in de buurt. Je kunt bij een buurtteam binnenlopen of een afspraak maken. Je kunt ook bellen of een e-mail sturen. Een overzicht van alle buurtteams vind je op www.buurtteamamsterdam.nl.