Nieuws

Het succes van de Amsterdamse aanpak

Een complete verrassing en een vreugdedansje. Melissa is cliënt van HVO-Querido. Een maand geleden kreeg ze opeens de sleutels van haar eigen woning. De gemeente Amsterdam, woningcorporaties en zorginstellingen zorgen er samen voor dat kwetsbare mensen een plek krijgen in de wijk. Een zelfstandige woning, begeleiding op maat en de inzet van mensen als Melissa zelf zijn de succesfactoren van deze Amsterdamse aanpak.

Lees hier hele verhaal dat op 11 april 2018 in de Volkskrant-bijlage Innovatie in de Zorg stond.

Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen

De gemeente Amsterdam, woningcorporaties in de hoofdstad en zorginstellingen werken samen aan het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen. De gedachte achter dit programma is dat mensen die zelfstandig wonen – ook als hun problemen nog niet (helemaal) opgelost zijn – er sneller bovenop zijn, dan wanneer ze in 24-uursvoorzieningen verblijven. Dat inzicht bestond al langer, maar de krapte op de (sociale) woningmarkt maakte dat cliënten vaak lang moesten wachten op zelfstandige woonruimte. De gemeente, corporaties en zorgorganisaties verwoorden in het Programma Huisvesting Kwetsbare groepen de gezamenlijke ambitie om in drie jaar tijd 1000 woningen extra beschikbaar te stellen. Dankzij ambulante begeleiding op maat vinden mensen als Mark en Melissa in het artikel in de Volkskrant-bijlage hun plek in de wijk. Samen met hun woonbegeleiders werken ze aan hun verdere herstel.

De mensen om wie het gaat zijn dakloos (geweest), hebben psychische problemen, een verslaving of een combinatie daarvan. Begeleiders van HVO-Querido zoeken mensen thuis op en ondersteunen hen bij het overwinnen van deze problemen. Deze aanpak, beter bekend als Housing First, hanteert HVO-Querido inmiddels zo’n 12 jaar en met succes. Dankzij het beschikbaar komen van de extra woningen komt deze ontwikkeling nu in een stroomversnelling. Vanaf 2017 komen niet alleen alleenstaanden, maar ook gezinnen voor Housing First in aanmerking.

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *