Nieuws

Door de bomen het bos blijven zien

Norbert Wissing (1959) is niet alleen een klassiek componist – momenteel werkt hij aan de samenstelling van een cd met honderd jaar Nederlandse pianomuziek, met stukken van onder meer zijn leermeester Lex van Delden, Willem Pijper, Ton de Leeuw en Wissing zelf, uitgevoerd door pianiste Pauline Post – hij is ook voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van HVO-Querido. Norbert Wissing woont met ambulante begeleiding op zichzelf in Osdorp.

Norbert Wissing: ‘Bij de ontwikkeling van zorgprogrammering is de cliëntenraad uiteraard van met af aan betrokken geweest. Toch zijn de gevolgen daarvan nog niet echt goed tot de meeste cliënten doorgedrongen, terwijl het uiteindelijk in zo ongeveer het hele aanbod van de organisatie doorwerkt.
De cliëntenraad heeft zich bij de ontwikkeling van zorgprogrammering en de introductie van het bijbehorende nieuwe elektronische cliëntendossier (ECD) uiteraard sterk gemaakt voor het waarborgen van de privacy, zodat niet jan en alleman toegang hebben tot vertrouwelijke gegevens van cliënten.

Transparant

Een pluspunt van het werken volgens zorgprogramma’s is dat de samenwerking met allerlei ketenpartners hierin goed is verankerd, zoals bijvoorbeeld de relatie tussen de begeleider en de behandelaar. Zo is het tijdens alle fasen van het proces helder wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze transparantie is goed voor iedereen, al interesseert ons in deze vooral het voordeel voor de cliënten. Je weet waar je aan toe bent en dat vind ik niet verkeerd.
Een ander voordeel is dat de doorstroom naar meer zelfstandigheid en meer eigen regie daarop van de cliënt als het ware in deze benadering is ingebakken. Elk zorgtraject is opgezet volgens een plan, met een begin en een eind en een duidelijk doel. Dat geeft de cliënt houvast.

Uitdaging

Als voorzitter van de cliëntenraad wil ik door alle beslisbomen wel het bos kunnen blijven zien. Zo’n beslisboom die wordt gebruikt om te bepalen in welk zorgprogramma iemand terechtkomt en welke zorgpaden daarbij wenselijk zijn, is ook maar een model, een weergave van de werkelijkheid in sterk vereenvoudigde vorm, om te helpen bij het besluitvormingsproces. Ik wil niet dat cliënten straks buiten de boot vallen en daardoor geen zorg krijgen, terwijl ze dat wel nodig hebben, alleen omdat ze niet in een bepaald hokje lijken te passen. Wij gaan daar als cliëntenraad nauw op toezien.
Ik denk dat het snel en goed duidelijk krijgen welke zorg iemand nodig heeft, een van de grote uitdagingen en tegelijk een van de grote winstpunten van de hele zorgprogrammering is. Zodat mensen meteen de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Verstandig

Daarnaast vind ik het heel goed en verstandig van HVO-Querido dat ze door efficiënter en goedkoper te werken, want dat is de invoering van zorgprogrammering uiteindelijk ook, laten we er geen doekjes om winden, de zorg voor cliënten in Amsterdam overeind weet te houden. Het is een slim antwoord op de aanhoudende roep om bezuinigingen en transparantie door de instanties die het werk financieren. De financiën op orde houden, is immers een vereiste voor het waarborgen van de continuïteit.
Op de tekentafel ziet zorgprogrammering er goed uit, we gaan nu ervaren hoe een en ander in de praktijk uitpakt. Ik ben benieuwd.’

Luister hier naar muziek van Norbert Wissing.

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *