Gezinnen

Dag van het buitenspelen

Jaarlijks belanden in Nederland vele kinderen en jongeren in de maatschappelijke opvang. Voor deze kinderen is aandacht en het creëren van veiligheid van essentieel belang om traumatische ervaringen te verwerken en ervoor te zorgen dat zij de toekomst positief tegemoet gaan. Contact met de natuur en een groene omgeving helpen deze kinderen daarbij.

Kinderen in de maatschappelijke opvang geven aan in de opvang het buitenspelen en contact met dieren te missen. Daarnaast is er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat natuur een gunstig effect kan hebben op de ontwikkeling van kinderen.
Deze twee aspecten samen hebben Stichting Kinderpostzegels gemotiveerd een pilot op te zetten waarin wordt nagegaan hoe natuur en contact met dieren kunnen worden ingezet in de vrouwen- en maatschappelijke opvang.

Huisje, boompje beestje

In het kader van deze pilot ‘Huisje boompje beestje’ van Stichting Kinderpostzegels heeft HVO-Querido zowel voor de gezinsopvang Velserpoort in Haarlem als voor de Roggeveen in Amsterdam een aanvraag ingediend voor een natuur-, speel- en beleeftuin. Beide aanvragen zijn gehonoreerd.

Bij de Velserpoort wordt nog deze zomer begonnen met de aanleg van een prachtige natuurtuin, compleet met moestuin en dieren.
In het najaar wordt een start gemaakt met de binnenplaats van de Roggeveen die wordt omgetoverd tot een heerlijke speelplek met een moestuin.

 

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *