Nieuws

Coronabesmettingen Derkinderenstraat

Op onze locatie aan de Derkinderenstraat zijn sinds 7 mei twee cliënten en drie medewerkers positief getest, ze hebben het coronavirus, de ernst en duur van hun klachten zijn verschillend. Een aantal cliënten is op dit moment geïsoleerd, en wordt getest. Testen zij negatief, dan keren ze terug naar de Derkinderenstraat. Een aantal medewerkers is eveneens getest. Ook voor hen geldt dat ze weer aan het naar deze locatie terug kunnen als blijkt dat ze niet besmet zijn. Aan de Derkinderenstraat vangt HVO-Querido ongedocumenteerden op.

Alle cliënten van de Derkinderenstraat is sinds het vaststellen van de coronabesmetting door medewerkers van HVO-Querido gevraagd of ze klachten hebben. Op 11 mei maakt Dokters van de Wereld een ronde langs alle bewoners van de Derkinderenstraat om ze voor te lichten en om vast te stellen of mogelijk meer mensen klachten hebben. De GGD (Infectieziekten) is eveneens op locatie om advies te geven over eventuele aanvullende maatregelen.

Protocollen

Er zijn protocollen opgesteld door de GGD, gemeente Amsterdam (afdeling Zorg) en aanbieders waaronder HVO-Querido. Daarin staan adviezen voor medewerkers opgenomen en maatregelen die begeleidende organisaties moeten nemen.
De GGD-arts en HVO-Querido hebben naar aanleiding van de situatie op de Derkinderenstraat een plan opgesteld voor deze locatie en dit inmiddels in gang gezet. Dat plan houdt in dat de cliënten van de Derkinderenstraat niet in isolatie gaan, maar dat de komende periode dagelijks de cliënten gemonitord worden op klachtontwikkeling en indien nodig direct geïsoleerd worden. Kwetsbare cliënten kunnen ook preventief geïsoleerd worden. . Er is voldoende isolatie capaciteit in de stad.

Testen

Cliënten of medewerkers worden alleen getest als ze klachten hebben die op COVID-19 duiden. Een test afnemen voordat iemand klachten heeft ontwikkeld heeft geen zin: je kunt een paar dagen later alsnog klachten krijgen. Deze werkwijze hanteren we zowel voor bewoners als voor medewerkers. Hebben cliënten lichte corona-achtige klachten, dan schakelen we de GGD in. Met andere gezondheidsvragen kunnen zij bij de Kruispost terecht.

Verpleegkundigenlijn

Amsterdam heeft een stedelijk coronateam van verpleegkundigen en een arts. Dit coronateam is een samenwerking van GGD en zorgaanbieders. Als wordt gebeld dan is er contact met een verpleegkundige die door middel van vragen de situatie beoordeelt. Afhankelijk daarvan zijn er meerdere opties: van geen actie nodig omdat het overduidelijk geen corona is, tot bezoek aan de zieke op locatie van een verpleegkundige of arts om ter plekke te kunnen beoordelen. Dit team bepaalt bij het vermoeden van corona wat nodig is en dat kan isolatie op locatie, isolatie op een andere locatie of ziekenhuisopname zijn.

Vragen

Heeft u vragen over dit artikel, mail dan naar communicatie@hvoquerido.nl.

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *