Nieuws

‘Contact wint het altijd’

Bij de voorziening van HVO-Querido aan de Aalbersestraat in Geuzenveld gaat men uit van wetenschappelijk onderzoek naar wat het beste werkt om herstel en rehabilitatie vorm te geven. Volgens teammanager Cecilia Petit werkt ruimte en vertrouwen geven daarbij beter dan willen beheersen.

Aalbersestraat, pand

Aalbersestraat, pand

De prachtige voormalige kerk Onze Lieve Vrouwe van Zeven Smarten is hiertoe verbouwd en ingericht. Er is op de locatie een kersvers team geformeerd, de medewerkers zijn grondig getraind, er is een gezamenlijke missie vastgesteld en de professionals zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan. Teammanager Cecilia Petit legt uit wat er zo bijzonder is aan de Aalbersestraat.
‘We hebben een uiterst diverse populatie,’ vertelt Cecilia Petit terwijl ze vol trots het hele gebouw laat zien. ‘Er wonen mensen van andere afdelingen van HVO-Querido, van het Leger des Heils, van De Elandstraat en uit psychiatrische en forensische klinieken. De bewoners zijn er net, ze moeten nog een beetje wennen aan hun nieuwe plek, maar de meesten zijn heel blij met de ruimte. Ze vinden het gebouw mooi en hun kamer ruim en fijn. Het leuke is dat geen een van die studio’s precies hetzelfde is. Dat maakt het minder instelling-achtig.

Aalbersestraat, voorkant

Aalbersestraat, voorkant

Gouden regel

Wat bewoners ook fijn vinden, is dat wij zijn begonnen met heel weinig regels. We hebben er tot nu toe maar twee. De eerste, de zogeheten gouden regel, is dat je anderen en spullen van anderen niet mag schaden. Dat is een soort algemene fatsoensnorm van hoe we met elkaar omgaan en daar valt heel veel onder. De tweede regel is: geen harddrugs. Er zijn veel mensen die clean willen blijven en dat is lastig als je tussen gebruikers zit. Het handhaven daarvan doen we ook in overleg met de bewoners. In plaats van een verplichte urinecontrole voor iedereen, geloven wij dat het beter is om met bewoners in gesprek te gaan en te blijven. Jij wilt clean blijven, hoe kunnen wij je daarbij ondersteunen? Dat wil niet zeggen dat zo’n controle bij ons absoluut niet kan, en soms is dat ook al de afspraak met bijvoorbeeld de behandelaar of de reclassering, maar het is geen automatisme.

Aalbersestraat, medewerkers

Aalbersestraat, medewerkers

Veilig

De overige huisregels worden door de bewoners opgesteld, uiteraard in overleg met de begeleiding. Dan gaat het om dingen als bezoek, hygiëne of huisdieren. Als de regels je niet bevallen, moet je deelnemen aan het overleg daarover. Zonder regels wordt het een chaos, daar is niemand bij gebaat. Juist bewoners niet. Zij willen graag een eigen, veilige plek hebben. Veel bewoners hebben al gezegd dat het zo fijn is dat het hier netjes en schoon is, zodat ze bijvoorbeeld hun kinderen weer durven te ontvangen. Dat is heel belangrijk.

Aalbersestraat, teammanager Cecilia Petit

Aalbersestraat, teammanager Cecilia Petit

Open

We proberen de buurt zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkelingen hier. Een van onze medewerkers, Safoan, is daar speciaal mee belast, hij komt uit deze buurt en kent heel veel mensen. Er is uiteraard een begeleidingscommissie met buurtbewoners, winkeliers en de buurtregisseur die heel open de samenwerking met ons opzoekt. Binnenkort gaan we omwonenden uitnodigen voor een kopje koffie en een nadere  kennismaking. Maar het is, zoals gezegd, nog heel vers, we zijn nog geen drie weken bezig. Onze bewoners zijn nu nog vooral bezig met inhuizen en settelen.
Als team merken we dat ook. Wij zijn er zo op gebrand om met bewoners aan de slag te gaan, dat zij soms terecht zeggen “laat ons even.”

Aalbersestraat, roos, buiten

Aalbersestraat, roos, buiten

Vertrouwen

Wij proberen echt om de regie bij de cliënt te leggen en te laten. Wat wil je bereiken? Hoe wil je daar komen? En hoe kunnen wij je daar het beste bij helpen? Dat klinkt bij HVO-Querido misschien als gesneden koek, maar die benadering consequent doorvoeren, vereist de nodige inspanning. Als hulpverlener heb je snel de neiging om mensen te beschermen. Terwijl je er ook op moet vertrouwen dat mensen het zelf kunnen en bovendien mag je natuurlijk fouten maken. Niemand leert ooit iets zonder fouten te maken. Dat betekent niet dat wij de boel de boel laten, ook wij beschermen onze bewoners als dat nodig is.

Dialoog

Aalbersestraat, roos, binnen

Aalbersestraat, roos, binnen

Wij gaan uit van wetenschappelijk onderzoek naar wat het beste werkt om herstel en rehabilitatie vorm te geven. Bewoners moeten het zelf willen, ze hebben intrinsieke motivatie nodig en een beetje hulp van ons. Ruimte en vertrouwen geven werkt daarbij beter dan willen beheersen. Als je een heel stelsel van regels en sancties opstelt waar cliënten niet in geloven, wordt het vooral een sport om die regels te omzeilen. Dan ontstaat een heilloze strijd, die de bewoner altijd “wint,” want ze hebben vaak het idee dat ze niks te verliezen hebben, dus gaan soms heel ver. Met beheersing win je het nooit, contact wint het altijd. Daarom onderzoeken wij hier bijvoorbeeld structureel het leefklimaat. Wat vind je prettig en wat niet? Hoe vind je dat je wordt bejegend? We zijn permanent in dialoog met bewoners. Ik ben ervan overtuigd dat dit een positief effect heeft op de successen die je boekt.

Aalbersestraat, voormalige kapel

Aalbersestraat, voormalige kapel

Verder

Het wonen op de Aalbersestraat is gericht op doorstroom. We gaan uit van een verblijf van een half jaar tot maximaal twee jaar en het is niet zo dat we je na precies twee jaar op straat zetten, maar je moet verder willen en kunnen en dat ook laten zien. Als je wilt stilstaan is dit niet de plek voor jou, stabilisatie is prima, maar het is hier niet genoeg.

Buiten de gebaande paden

We hebben een team van vijftien louter enthousiaste mensen. Dat spreekt voor zich, iedereen heeft immers kort geleden uit eigen beweging gesolliciteerd naar deze baan. Naast twee ervaren zorgcoördinatoren en vier even ervaren maatschappelijk werkers hebben we als  ondersteunende begeleiders expres enkele mensen aangenomen van buiten het agogische werkveld. Zo hebben we een ondernemer, een ict-er en een beveiliger. Onze bewoners hebben vaak al flink wat hulpverleners gezien in hun leven en de gebaande paden hebben niet altijd gewerkt. We hopen met een divers team op een andere manier te reageren en met andere oplossingen komen die goed aansluiten op de vragen van onze cliënten. Ik merk zelf dat het heel verfrissend is om ook andere geluiden in het team te horen. Je reageert minder in de trant van “zo hoort het nu eenmaal” of “dat zijn we zo gewend.” Het is een nieuw team. Pionieren is toch hartstikke leuk?’

Aalbersestraat, toren

Aalbersestraat, toren

 

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *