Nieuws

Charter Diversiteit

10 oktober, 2023

Gisteren heeft onze bestuurder Jessica Wesselius het Charter Diversiteit getekend tijdens een ceremonie bij Deloitte.

Samen met Saphire Deira, voorzitter van ons Inclusiecollectief, en Nina Guillerme, adviseur diversiteit en inclusie adviseur bij HVO-Querido, heeft zij vertegenwoordigd.
Het handvest is een intentieverklaring waarmee je je als werkgever committeert aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen.
Het Charter Diversiteit is een initiatief van SER Diversiteit in Bedrijf.

Waarom tekenen we dit Charter?

  • Het geeft een kader die zich aansluit aan onze plan en daarmee kunnen we onze successen meten in vergelijking met vergelijkbare organisatie;
  • Het is een mooie manier om on publiekelijk te committeren voor diversiteit en inclusie;
  • Het biedt een ruimte waar we extern advies en begeleiding kunnen krijgen;
  • Het geeft toegang aan een platform van kennis en een diversiteits- en inclusienetwerk.

Werk

HVO-Querido wil een organisatie zijn waarin iedereen zichzelf mag én kan zijn. Een organisatie waarin we elkaars verschillen omarmen en inzetten om de beste zorg te leveren voor onze klanten. Diversiteit is meer dan gender, religie of huidskleur. Het gaat ook over vaardigheden, manier van denken, normen en waarden, taal, culturele achtergrond, gezinssamenstelling en fysiek vermogen. Hoe diverser de achtergrond, hoe rijker de kennis. Mensen van alle achtergronden zijn welkom bij HVO-Querido: gelijkwaardigheid is één van onze kernwaarden.
Wil jij werken voor een organisatie waar aandacht is voor diversiteit en inclusie? Bekijk onze vacatures via www.samenvoorthuis.nl.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.