Categorie: Volwassenen

De HVO-Querido locatie Velserpoort in het noorden van Haarlem is ingrijpend verbouwd. Nieuwe keukens, nieuw sanitair en meer ruimte voor mensen die dakloos zijn geraakt. Daarmee komt een einde aan de opvang in Bennebroek.

Lees meer

Elke maandagmiddag komen bij onze voorziening de Rijswijk aan de Poeldijkstraat gemiddeld zeven tot twaalf bewoners bijeen voor een goed gesprek. Deze gespreksgroep wordt nu al bijna negen maanden achtereen gehouden. Het gesprek kan overal over gaan, en het waaiert ook met verve uit, maar het centrale thema is de omgang met verslaving.

Lees meer

Op eigen verzoek heeft het Ambulant team Psychiatrie de eigenzinnige psychiater, auteur en rockgitarist Jules Tielens uitgenodigd om een aantal pittige casussen mee door te nemen.

Lees meer

Elke nacht maken tussen de 170 en 195 mensen gebruiken van de winteropvang van HVO-Querido aan de Havenstraat. Soms wat meer, soms wat minder. Maar dat is statistiek, achter deze cijfers gaan echte mensen schuil met even echte verhalen. Om een beeld te geven van wie er gebruik maken van de voorziening, lichten we er

Lees meer

Bewoner Nabil van de afdeling Robert Koch Wonen van HVO-Querido heeft meegedaan aan een project over toerisme met een studente van de Breitner Academie.

Lees meer

De Aalbersestraat en de Rijswijk nemen deel aan het project ‘Optimalisatie van het leef- en werkklimaat in de opvang.’ Bij dat project wordt door de Hogeschool Leiden onderzocht of en hoe klimaatmetingen onder cliënten medewerkers kunnen bijdragen aan een veilig en positief klimaat: Een leefklimaat dat de kansen op stabilisatie en resocialisatie optimaliseert.

Lees meer

Na een paar jaar op straat woont Dennis Eddy Aserie (1970) alweer twee jaar in het Woonhotel Ruysdael van HVO-Querido. Hij is niet verslaafd, hij heeft geen schulden, hij heeft al twee jaar een baan, maar hij heeft nog altijd geen woning.

Lees meer

Shine+ (plus) is een project om cliënten te motiveren meer en beter te participeren in de samenleving. Bij onze afdeling Fleerde in Amsterdam Zuidoost draait Shine+ al geruime tijd onder de bezielende leiding van persoonlijk begeleider Melanie Lackin.

Lees meer

Snoopy heet de kater van Anouschka Kloppenburg (1966), een bewoonster van woonvoorziening de Batjan van HVO-Querido in de Indische buurt. Ze vindt het fijn om in een groep te wonen. ‘Ik heb het reuze naar mijn zin hier.’

Lees meer

Samen met Exodus, een organisatie die opvang biedt aan ex-gedetineerden, gaf HVO-Querido op 23 januari een workshop op het Festival Forensische Zorg over krachtgericht werken met forensische cliënten.

Lees meer