Categorie: Volwassenen

Afgelopen week was het tien jaar geleden dat het Martien Schaaperhuis, de woonvoorziening voor 60 bewoners van HVO-Querido op IJburg, officieel werd geopend.

Lees meer

Vanwege het mildere weer is de winterkouderegeling niet langer van kracht. Dak- en thuislozen kunnen vanaf zaterdag 1 december tot 1 april 2019 gebruik maken van aaneengesloten winteropvang. Dit is het vijfde jaar dat Amsterdam aaneengesloten winteropvang organiseert.

Lees meer

HVO-Querido faciliteert in 2019 twee woongemeenschappen voor kwetsbare Amsterdammers. Deze woongemeenschappen worden in samenwerking met het netwerk van de toekomstige bewoners opgezet. De naasten uit het netwerk krijgen de zeggenschap en regie over het beheer van de woongemeenschap.

Lees meer

Deze winter is er voor dak- en thuislozen in Amsterdam die geen onderdak kunnen vinden opnieuw vier maanden aaneen winteropvang, een gezamenlijke inspanning van de gemeente, het Leger des Heils en HVO-Querido. Deze opvang vindt plaats in een voormalige school aan de Nieuwe Looiersstraat en in een tentencomplex aan de Zekeringstraat.

Lees meer

Onlangs vond een flinke logistieke operatie plaats. Meerdere cliënten van de Passeerdersstraat van HVO-Querido, die met een Volledig Pakket Thuis verspreid over Amsterdam wonen, kregen op één dag verschillende meubels die werden thuisgebracht door medewerkers van onze organisatie.

Lees meer

Je geboorteland blijft je vreemd, je hebt biologische en adoptieouders, een gegeven waar ieder geadopteerd kind mee te maken krijgt. Wat doet dat met je? Heeft het invloed op de keuzes die je maakt in een latere leven?

Lees meer

Paulalien Hemmink is een cliënt van HVO-Querido die momenteel in het Sarphatihuis woont. Twintig jaar geleden zag zij haar dochter voor het laatst. Nu Hemmink stervende is, zij lijdt aan de longziekte COPD, wil ze haar dochter graag nog één keer vasthouden.

Lees meer

Robbert Bernhard wordt met ingang van 1 december teammanager van de afdeling Passeerdersstraat van HVO-Querido. Hij volgt in deze functie Evert Bod op.

Lees meer

Bewoners van woonvoorziening de Batjan zijn vorige week verhuisd naar een nieuws onderkomen: De Eendracht.

Lees meer

Hilmano van Velzen, beter bekend als de dakloze dichter, heeft sinds kort een huis. Hij is dus niet langer dakloos, maar nog wel altijd dichter.

Lees meer