Categorie: Nieuws

In de onvolprezen rubriek Amsterdammer helpt Amsterdammer in Het Parool vraagt Roy Dhoeman, een voormalige gast van het Passantenhotel van HVO-Querido, om een bijdrage voor zijn repatriëring naar Suriname.

Lees meer

De Varikstraat is niet alleen verbouwd maar ook getransformeerd tot een voorziening voor beschermd wonen.

Lees meer

Gezinsbegeleider Judie Muilwijk over de noodopvang van gezinnen op verschillende locaties in Amsterdam.

Lees meer

Bent u familie of naaste van iemand die in begeleiding is bij HVO-Querido? U bent van harte welkom op onze naastenavonden!

Lees meer

Dit weekend zijn 60 dakloze mensen die aan de Transformatorweg worden opgevangen door HVO-Querido gevaccineerd tegen corona. Hans Reben (op de foto) kreeg om 09.30 uur als eerste de prik van een GGD-medewerker, om 13.00 uur zat de eerste priksessie erop, later deze week volgt ronde twee. In totaal komen een kleine 200 dakloze mensen

Lees meer

Als laatste van alle contactberoepen zijn de sekswerkers na vijf maanden weer aan de slag gegaan. In een artikel hierover de Volkskrant komt maatschappelijk werker Malky Wijk aan het woord, die bij onze afdeling P&G 292 werkt, een samenwerkingsverband van de GGD en HVO-Querido.

Lees meer

Gies Beszelsen woont alweer een paar jaar heel rustig en tevreden bij De Veste, een woonvoorziening van HVO-Querido in Amsterdam West. Zo’n min of meer geregeld leven is voor hem geen vanzelfsprekendheid. Vanaf eind jaren ’90 is hij jarenlang een van de bekendste daklozen van Amsterdam en geldt hij als het romantische toonbeeld van de

Lees meer

Mariska Pijnenborg (31) is participatiecoach bij HVO-Querido. Op 2 juni zit ze in het vliegtuig op weg naar Malawi om daar haar droom na te jagen. Ze zet daar samen met haar vriend een trainingscentrum voor jongeren op. Daarvoor zijn nog wel flink wat donaties nodig.

Lees meer

Kom vanmiddag naar ons DigiCafé van 16.00 tot 16.30 uur. Collega Judith Klaassen en een cliënt van haar vertellen over hun ervaring met de Plinkr app. Deze app helpt hulpverleners en cliënten om samen de thuisadministratie weer op orde te krijgen (of te houden). Een medewerker van de app laat daarnaast zien hoe deze werkt.

Lees meer

Per 1 augustus 2021 treedt Jessica Wesselius toe tot de Raad van Bestuur van HVO-Querido. Jessica Wesselius is psychiater, met een groot hart voor de sociale psychiatrie. HVO-Querido heeft in Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp en Diemen een sterke naam en lange historie op het gebied van de zorg voor mensen in een kwetsbare positie. Mensen die

Lees meer