Categorie: Uitgelicht

Op 25 september jl. heeft de slotconferentie Safe Return plaatsgevonden.Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel is één van de partners die hieraan heeft bijgedragen en met de methodiek heeft gewerkt.

Lees meer

Wanneer is er mogelijk sprake van mensenhandel? Wees alert als:

Lees meer

Bij mensenhandel denk je vaak aan vrouwen die onder dwang en tegen hun wil werken in de seksindustrie. Dat is inderdaad een belangrijke groep slachtoffers. Maar, mensenhandel gaat niet alleen over seks. Er zijn vele vormen van uitbuiting. Denk aan jonge vrouwen uit Azië die worden uitgebuit als au-pair. Aan mensen die onder druk organen

Lees meer

Uiteraard komt de oprichting van Hulp voor Onbehuisden in 1904 door het echtpaar Jonker niet zomaar uit de lucht vallen. Daarom breiden we onze toch al rijke traditie nog wat uit door te kijken naar wat daar in Amsterdam aan voorafgaat.

Lees meer

1904 – 1905 – 1906 – 1907 – 1908 – 1909 1904 Het echtpaar Jonker richt in 1904 in Amsterdam de vereniging Hulp voor Onbehuisden op. Tjitte Jonker (Dokkum, 1866) meldt zich als 22-jarige bij het dan nog piepjonge Leger des Heils (opgericht in Engeland in 1865 en vanaf 1887 in Nederland actief) in Amsterdam.

Lees meer

1910 – 1911 – 1912 – 1913 – 1914 – 1915 – 1916 – 1917 – 1918 – 1919 1910 In januari 1910 verschijnt de dertig pagina’s tellende brochure ‘Als de nacht komt, waar dan heen?’ om het werk van Hulp voor Onbehuisden onder de aandacht van het publiek te brengen. ‘Wij doen dit in

Lees meer

1920 – 1921 – 1922 – 1923 – 1924 – 1925 – 1926 – 1927 – 1928 – 1929   1920 De economische situatie van Amsterdam verbetert direct na de Eerste Wereldoorlog maar verslechtert echter zodanig in 1920 dat er sprake is van een crisis. Historici spreken later van zeer zware jaren voor brede lagen van

Lees meer

1930 – 1931 – 1932 – 1933 – 1934 – 1935 – 1936 – 1937 – 1938 – 1939 1930 In een artikel getiteld ‘In het nachtasyl van Hulp boor Onbehuisden’ met als onderkop ‘Waar geen daklooze tevergeefs om toegang vraagt’ zet de verslaggever van het Algemeen Handelsblad op 1 januari stemmig in met een

Lees meer

1940 – 1941 – 1942 – 1943 – 1944 – 1945 – 1946 – 1947 – 1948 – 1949   1940 Op 2 januari 1940 organiseert de Horecaf, de Amsterdamse bond van hotel-, café- en restauranthouders, onder leiding van de heer Belinfante voor de tiende keer een feestmaaltijd voor de kinderen van Hulp voor Onbehuisden. Meer

Lees meer

1950 – 1951 – 1952 – 1953 – 1954 – 1955 – 1956 – 1957 – 1958 – 1959 1950 In zijn nieuwjaarsrede van 1950 staat HvO-directeur Hoytink stil bij het feit dat de eerste helft van de 20e eeuw voorbij is en dat deze jaren van ‘ongekende bewogenheid’ hebben laten zien hoe ontstellend ook de mens zich als een

Lees meer