‘Wij zorgen dat anderen zorgen’

Slachtoffers van mensenhandel een veilige plek bieden en zorgen dat ze de juiste hulp krijgen. Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) van HVO-Querido is er in de hoofdstad al meer dan een decennium verantwoordelijk voor. Sinds dit jaar wordt de opgebouwde ervaring en kennis ook ingezet in Alkmaar en andere gemeenten in Noord-Holland.

‘Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel zijn er in Nederland jaarlijks waarschijnlijk ruim 6000 slachtoffers van mensenhandel’, vertelt Keetie Saman van HVO-Querido. ‘Maar politie en hulpverleners hebben er maar zo’n 1000 in beeld. Een reden daarvoor is dat slachtoffers van mensenhandel niet als zodanig erkend en herkend worden. Verschillende gemeenten vinden dat het beter moet en kan. Alkmaar loopt hierin voorop.’

Younice en Keetie

36 gemeenten

Saman schetst de aanleiding en achtergrond van de komst van HVO-Querido naar Noord-Holland. Sinds januari is ze zorgcoördinator Mensenhandel Noord-Holland. Vanuit Alkmaar, de gemeente die de opdracht heeft gegeven, bestrijkt ze samen met haar collega Younice Ettes de gehele politieregio Noord-Holland. Deze regio bestaat uit 36 gemeenten, waaronder Hoorn, Den Helder en Haarlem.

Schakel

HVO-Querido heeft in Noord-Holland vooral een coördinerende rol. Saman: ‘De politie en zorgverleners hebben regelmatig informatie over slachtoffers van mensenhandel, maar los van elkaar is het net te weinig om een helder beeld van de situatie te krijgen. Informatie wordt soms niet of onvoldoende uitgewisseld. Wij willen het ontbrekende schakeltje zijn, een brug tussen politie en zorg. Op die manier kunnen slachtoffers eerder geholpen worden.’

Signalen

Bij een deel van de slachtoffers gaat het om arbeidsuitbuiting in bijvoorbeeld de agrarische sector of mensen die door criminelen voor het karretje worden gespannen. Bij het grootste gedeelte van de meldingen en signalen in Noord-Holland is er sprake van seksuele uitbuiting, namelijk in circa zeven op de tien gevallen.
Onlangs organiseerde Saman samen met haar collega een bijeenkomst in Hoorn. ‘In die gemeente is al geruime tijd een loverboynetwerk actief. Op verschillende plekken komen daarvoor signalen binnen: bij politie, scholen, maatschappelijk werk, wijkteams en jeugdzorg. Al die partijen hebben we bij elkaar aan tafel gezet. Daardoor is duidelijk geworden wat de sleutelfiguren in het netwerk zijn. In dit specifieke geval hebben we ook een beetje politiewerk gedaan.’

Mensenhandel herkennen

Een andere reden dat slachtoffers volgens Saman af en toe niet snel genoeg herkend worden komt door een gebrek aan kennis bij sommige politiemensen en hulpverleners. ‘Als je aan iemand vraagt of hij vrijwillig in de prostitutie werkt, is het antwoord vaak ja. Je moet dan niet vergeten om door te vragen: mag je zelf je geld houden, zelf je klanten uitkiezen en zelf bepalen welke uren je werkt? Nee? Dan is er sprake van mensenhandel. We geven daar ook voorlichting over.’

Afschuwelijk

HVO-Querido kreeg dit jaar in Noord-Holland tot nu toe zo’n 55 meldingen en signalen van politie en hulpverleners door over mogelijke seksuele uitbuiting. De meeste slachtoffers sprak Saman of haar collega zelf. ‘In verschillende gevallen gaat het om minderjarige meisjes, die geen aangifte durven te doen. Het is gruwelijk en afschuwelijk.’ Ook in het contact met de slachtoffers heeft HVO-Querido vooral een coördinerende rol. ‘Als de slachtoffers het nodig hebben en ervoor openstaan, proberen we hulp en opvang voor hen te regelen. Soms hoeven we niets te doen, omdat iemand al in een geschikt opvanghuis zit.’

Binnen bestaande structuren

Hierbij kan Saman altijd terugvallen op de ervaring en expertise van het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) van HVO-Querido. ‘Het belangrijkste verschil met werken in Noord-Holland is dat het ACM een eigen opvang heeft. In Amsterdam wordt de zorg rond een slachtoffer in onze opvang georganiseerd. Hulpverleners gaan dan naar het slachtoffer in de opvang toe. In Noord-Holland werken we binnen de bestaande zorgstructuren. Het slachtoffer moet dan zelf naar de hulpverlening toe. In Noord-Holland zijn we vooral aan het zorgen dat anderen zorgen.’

Net begonnen

Saman heeft het gevoel dat het werk van HVO-Querido in Noord-Holland pas net begonnen is. ‘Formeel gezien is het niet zeker of we volgend jaar kunnen doorgaan, maar ik verwacht wel dat het gebeurt. In de onderlinge afstemming, alleen al met de 36 gemeentes, valt er een hoop winst te behalen. In Amsterdam zijn we na meer dan tien jaar ook nog steeds bezig. Dit werk stopt nooit.’

 


Gemeente Alkmaar tevreden over samenwerking

‘HVO-Querido brengt meer kennis in over slachtoffers van mensenhandel en hoe je deze mensen het beste kunt helpen,’ vertelt Piet Drommel, beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid in de gemeente Alkmaar. ‘Ze hebben korte lijnen met zorginstellingen, waar ze ook voorlichting aan geven, en weten bijvoorbeeld ook wie slachtoffers juridisch kunnen bijstaan. De opvang voor slachtoffers is in Alkmaar nog niet goed genoeg geregeld. Gelukkig hebben we daarin met HVO-Querido dit jaar al wel een slag gemaakt.’

De gemeente Alkmaar, de opdrachtgever van HVO-Querido in Noord-Holland, betaalt dit jaar de helft van de kosten die HVO-Querido maakt. Voor volgend jaar is het de bedoeling dat de kosten beter worden verdeeld en ook andere gemeenten in Noord-Holland meebetalen. Drommel: ‘We zijn tevreden over de samenwerking. Als je iets met medewerkers van HVO-Querido afspreekt, komen ze die afspraak ook na. We hebben vertrouwen in elkaar en willen dat in stand houden.’


 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *