Waaraan kun je mensenhandel herkennen?

1. Meervoudige afhankelijkheid

1a. De werkgever/exploitant regelt ook huisvesting, kleding, vervoer
• Niet zelf de reis, visa, etc. hebben geregeld
• Beschikken over een vals of vervalst paspoort
• Illegaal verblijvend/werkend in Nederland
• Angst voor bijvoorbeeld uitzetting, mishandeling etc.
• Ontbreken van eigen woonruimte in Nederland
• Overnachten op de werkplek
• Onbekendheid met het eigen werkadres
• In sociaal isolement gebracht door werkgever of exploitant

1b. Het slachtoffer heeft schulden
• Er is sprake van schuldopbouw bij derden (bijvoorbeeld exploitant of souteneur)
• De exploitant of souteneur heeft een overnamebedrag betaald.

2. Een sterke inperking van de basisvrijheden van de betrokkene

2a. Het slachtoffer kan of mag geen contact hebben met de buitenwereld
• Het onthouden van medische hulp.
• Slachtoffer heeft geen zelfstandige bewegingsvrijheid

2b. Het slachtoffer heeft geen beschikking over eigen identiteitspapieren

2c. Het slachtoffer heeft geen beschikking over de eigen verdiensten
• Niet vrijelijk kunnen beschikken over de eigen verdiensten.
• Onredelijk hoge afdracht van de inkomsten (onredelijk naar tijd en plaats beoordeeld)

3. Het werken of verlenen van diensten onder zeer slechte omstandigheden

• Het slachtoffer ontvangt een ongebruikelijk laag loon in vergelijking met de markt
• Het slachtoffer werkt onder gevaarlijke omstandigheden
• Het slachtoffer maakt uitzonderlijk lange werkdagen of werkweken
• Onder alle omstandigheden en buitenproportioneel lang werken
• Chantage of bedreiging van familie
• Er is sprake van mensensmokkel van alleenstaande vrouwen.
• De combinatie van niet EU afkomstig zijn, een huwelijk en/of verblijf bij partner en kort nadien werken in de prostitutie
• Relatie met personen met relevante antecedenten of locaties die geassocieerd worden met mensenhandel
• Is afkomstig uit een bronland
• Verplichting om een minimum bedrag per dag te verdienen
• Slaafse houding ten opzichte van exploitant of souteneur
• Gebouwen met camera’s (ook intern); schuilplaatsen, fake-inrichting, bodyguards etc.

4. Aantasting van de lichamelijke integriteit van de betrokkene

• Het afstaan van organen
• Onvrijwillig tewerkgesteld in de prostitutie
• Bedreigd of geconfronteerd met geweld
• Dreiging met of daadwerkelijke toepassing van geweld, het dragen van sporen van lichamelijke mishandeling
• Kenmerken die duiden op afhankelijkheid van de exploitant/souteneur (bijvoorbeeld tatoeages of voodoomateriaal)
• Onder dwang (bepaalde) seksuele handelingen moeten verrichten

5. De uitbuiting is niet incidenteel, maar er is sprake van een patroon of een in enigerlei mate georganiseerd verband

• Tips van betrouwbaar geachte bekende derden (gewicht afhankelijk van informatie)
• Het afwisselend op verschillende plaatsen werken

Spreekbeurt? Download de brochure Een keten van zorg voor slachtoffers.