Mensenhandel in het kort

De definitie van mensenhandel
Mannen, vrouwen en kinderen, werven, vervoeren, overbrengen, arbeid laten verrichten of diensten laten verlenen onder dwang (in brede zin, psychologisch en met fysiek geweld) met het doel die persoon uit te buiten.

Mensenhandel is een misdaad
De maximumstraf voor mensenhandel in Nederland bedraagt zes jaar en kan, afhankelijk van de omstandigheden, oplopen tot acht of tien jaar. Als de mensenhandel heeft geleid tot zwaar lichamelijk letsel of de dood, oplopend tot vijftien jaar vrijheidsstraf.

Er zijn vele woorden voor mensenhandel
Uitbuiting, (moderne) slavernij, afhankelijkheidsrelatie, kinderarbeid, , gevangenschap, human trafficking.

Mensenhandel komt in verschillende gedaantes
Gedwongen arbeid, seks, transport voor drugs, criminaliteit, bedelarij en organen afstaan.

Mensenhandel komt voor op allerlei plekken, in allerlei sectoren
De meest voorkomende: de prostitutie, de land- en tuinbouwsector, in huishoudens (au pair), de horeca, massagesalons, woonhuizen, hotels, wasserettes.

Allerlei mensen worden slachtoffer van een mensenhandelaar
Uit Nederland zien we veel jonge meisjes, soms laagbegaafd (loverboy-problematiek), uit het buitenland vaak mannen en vrouwen uit Oost-Europa (o.a. Bulgarije, Hongarije, Roemenië) en Afrika (o.a. Nigeria en Oeganda).
De schade van mensenhandel is groter dan de ellende die een slachtoffer meemaakt, denk aan kinderen en familieleden (worden soms bijvoorbeeld bedreigd).

De mensenhandelaren zijn criminelen
Mensenhandelaren zijn criminelen – soms georganiseerd, soms solo – met geavanceerde methodes om mensen te dwingen en van hen afhankelijk te maken.

De wereld van mensenhandel is complex en verandert continue
Mensenhandel is complex en de lijnen gaan vaak tot over landsgrenzen. De teams van mensenhandelaren wisselen continue van samenstelling. De ‘handel’ verandert ook continue, soms komen er meer mensen uit het ene land, dan weer uit het andere.

De psychologie van mensenhandel blijft altijd hetzelfde
De mensenhandelaar maakt het slachtoffer afhankelijk van hem of haar.
Veelvoorkomende methodes daarvoor zijn: angst zaaien (bijvoorbeeld met geweld of dreiging van geweld), ontnemen van bewegingsvrijheid, psychologisch macht uitoefenen waaronder emotionele chantage (bijvoorbeeld door te zeggen: ‘je kunt niet zonder mij’). Bij migranten zijn vaak reisdocumenten of identiteitspapieren afgenomen. Binding door middel van schuld komt ook veel voor. Het slachtoffer moet dan het geld terugbetalen via arbeid. Het slachtoffer blijft daarna echter ‘schulden’ opbouwen die hij of zij moet aflossen.

Hoe komt het dat mensen slachtoffer van een mensenhandelaar worden?
Een antwoord is niet eenvoudig te geven. In de eerste plaats zijn mensenhandelaren criminelen – soms solo, soms georganiseerd in een team – met geavanceerde methodes om mensen afhankelijk te maken. De slachtoffers kampen vaak met armoede en/of een laag zelfbeeld en/of zijn laagbegaafd en daardoor ontvankelijk voor hun methodes.