Regiocoördinator

Zorgvuldig informatie delen en communiceren. Samenwerken tussen partijen binnen en buiten de keten, in de hoofdstad, landelijk en internationaal. De strijd tegen mensenhandel kan niet zonder. De regiocoördinator van het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel vervult hierin een centrale rol. Ze informeert, adviseert, creëert en verbindt.

Heeft u een vraag, een suggestie, wilt u overleggen of heeft u ondersteuning nodig op een van de onderstaande gebieden, neemt u dan contact op met onze regiocoördinator via het centrale nummer van ACM. Het maakt niet uit of u wel of niet werkzaam bent in de keten, of u deskundige bent of niet, of u bijvoorbeeld hulpverlener bent, leerkracht of arts.

  • Informatie, advies, melden en verwijzen naar opvang en ondersteuning
  • Knelpunten, bijvoorbeeld in de keten, in de hulpverlening of anderszins
  • Kennis, expertise en cijfers over mensenhandel
  • Recht op hulp en de kwaliteit en continuïteit ervan
Samenwerking in de keten

De wereld van mensenhandel verandert voortdurend. Het uitwisselen van informatie en het op elkaar afstemmen van de aanpak in de keten gebeurt daarom regelmatig. De regiocoördinator van ACM draagt bij aan de volgende overleggen:

  • Casuïstiekoverleg Mensenhandel, politieregio Amsterdam (als voorzitter). In dit overleg bespreekt een aantal ketenpartners ingebrachte casussen om te kijken of de politie er een zaak van kan maken. Het Team Mensenhandel van de politie neemt daarom ook deel aan dit overleg.
  • Netwerkoverleg Mensenhandel in Amsterdam. Een overleg van alle partijen die iets met mensenhandel in Amsterdam te maken kunnen hebben.
  • Landelijk overleg van zorgcoördinatoren mensenhandel. Voor landelijke afstemming van de werkwijzen van zorgcoördinatoren mensenhandel in de regio’s.  (Note: bij ACM spreken we van regiocoördinator i.p.v. zorgcoördinator)

De regiocoördinator draagt – afwisselend als deelnemer of organisator – ook bij aan internationale projecten. In 2017 onder meer aan het project SAFE, met als doel vroege herkenning van mensenhandel en een veilige toekomst voor slachtoffers onder vluchtelingen/asielzoekers in Hongarije, Bulgarije, Macedonië en Nederland. Voor deze doelen wordt een training ontwikkeld, en hulpverleners in de deelnemende landen worden getraind.

Vragen? Suggesties? Wederzijds overleg?
Neem contact op met onze regiocoördinator