Onze mensen

Onze mensen werken met respect voor de eigenheid van de mensen die we ondersteunen en hebben overredingskracht. Ze zijn ervaren in het ondersteunen van mensen uit verschillende culturen, met verschillende nationaliteiten, etnische achtergronden, religies, talen en sociale en maatschappelijke achtergronden. Ze kunnen hulp bieden bij problemen vanuit uiteenlopende uitbuitingssituaties. Ze hebben kennis van relevante administratieve procedures. En een groot netwerk.

Visie

Onze mensen ondersteunen bij het zelf aanpakken van problemen vanuit de visie dat ieder mens zo zelfstandig mogelijk kan leven. Zelf kunnen beslissen over je leven is een groot goed. Ieder mens heeft talenten en het recht die te ontdekken.

Onze mensen kunnen om redenen van veiligheid zich hier helaas niet persoonlijk voorstellen. Wel kunnen we vertellen met welke medewerkers je contact hebt – en in meer of mindere mate samenwerkt – als je bij ACM verblijft.

Begeleiders

Bij aankomst vangt een van onze persoonlijk begeleiders je op. Deze of een andere persoonlijk begeleider wordt je mentor. Zij of hij is eindverantwoordelijk voor de hulpverlening aan jou, jullie zullen veel samenwerken. Bij de vrouwenopvang werken alleen vrouwen.

Ondersteunend begeleiders zijn contactpersoon voor het huishouden en sturen vrijwilligers aan. Bijna al onze medewerkers geven ook trainingen, lessen of voorlichting. Onze zorgcoördinator heeft contacten in het hele landschap van hulpinstellingen. En kan indien nodig doorverwijzen.

Er werken ook vrijwilligers voor ACM. Ze zijn zeer waardevol voor onze bewoners en ons team. Ze geven onder meer Nederlandse en Engelse taallessen.

Tot slot zijn er externe advocaten, tolken, psychologen en psychiaters aan ACM verbonden.

Samenwerken

Onze mensen werken verder intensief samen met professionals van onder meer de volgende organisaties: diverse gemeenten, diverse opvanginstellingen, politie, Koninklijke Marechaussee, (jeugd)hulpverlening, COA, IND, advocatuur, wijkteams en de AMF (voorheen arbeidsinspectie), Prostitutie & Gezondheidscentrum (P&G292), Fairwork, CoMensha, Not for Sale.