Veiligheid, anonimiteit en privacy

Veiligheid

Bij opvang en huisvesting in een voorziening van HVO-Querido (ACM of doorstroomwoning) werkt ACM samen met de politie en Comensha om de veiligheid van de bewoners te waarborgen. Verder is het goed om buiten de muren van het opvanghuis zelf ook alert te zijn.

Anonimiteit

Je kunt ACM altijd bellen. Wil je daarbij anoniem blijven, geef dat dan expliciet aan.

Voor mensen die zichzelf als slachtoffer melden en uiteindelijk in de opvang komen is anonimiteit betrekkelijk. Dat is logisch want je bent dan bekend bij ACM en de politie.
Verder beschermt ACM en de politie je anonimiteit waar mogelijk op alle mogelijke fronten.

Mensen die uitbuiting en mensenhandel vermoeden en dat anoniem willen melden, kunnen ACM bellen en aangeven dat ze anoniem willen melden.

Een andere mogelijkheid is te bellen naar Meld Misdaad Anoniem:
Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijke organisatie. De anonimiteit en veiligheid van de melders is voor M. van hoofdbelang. Alleen als de anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt M. de anonieme melding door naar de partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. De anonimiteit van de melder is voor M. belangrijker dan het oplossen van een zaak. Je telefoonnummer is niet te zien, M. neemt geen telefoongesprekken op, noteert geen naam, adres en andere persoonlijke gegevens, is onafhankelijk en geen politie.

Privacy

In het opvanghuis heb je je eigen kamer waar je je altijd terug kunt trekken.

Je dossier
ACM is onderdeel van HVO-Querido. Van iedere cliënt legt HVO-Querido gegevens vast. In je digitale dossier staan bijvoorbeeld je naam, leeftijd en de afspraken die we samen maken over je opvang en/of begeleiding. We hanteren strikte regels voor het beschermen van je privacy en het bewaren van gegevens. Meer informatie over je privacy vind je in het privacyreglement. Deze vind je op de website of van HVO-Querido of vraag ernaar bij je persoonlijk begeleider.