Geen opvang (meer), wel ondersteuning

Na een aantal maanden in het opvanghuis ga je ergens anders wonen. Jij en je persoonlijk begeleider bekijken óf en welke ondersteuning je na de opvang voorlopig nog nodig hebt.

Je kunt hierbij denken aan: juridische ondersteuning, begeleiding bij zelfstandig wonen (vaak bij jongeren), het voortzetten van therapie en behandeling (bijvoorbeeld bij trauma) en van ondersteuning aan je kind(eren). Waar het kan, zorgen we ervoor dat je dezelfde hulpverlener behoudt (jurist, psycholoog, jeugdzorgwerker, etc.).

Je houdt in dat geval ook contact met een maatschappelijk werker van het ACM. Je komt dan naar onze opvang toe voor de afspraken. Als dat niet kan, komt de maatschappelijk werker op huisbezoek. Deze manier van werken heet ‘ambulante ondersteuning’.

Geen opvang maar wel ondersteuning nodig?

Het kan zijn dat je al veilig onderdak hebt, maar toch ondersteuning nodig hebt. Dat kan. Bel ons, het Amsterdams Coördinatiepunt voor Mensenhandel.

Het kan zijn dat je al veilig onderdak hebt, maar toch ondersteuning nodig hebt. Dat kan.

Bel ons, het Amsterdams Coördinatiepunt voor Mensenhandel.
020 - 626 38 00 - Bereikbaar van 08:00 tot 23:00 uur.
06 - 10 59 9458 - Bereikbaar 24/7 voor noodgevallen.