Welkom nieuwe collega’s!

Op maandag 18 februari zijn collega’s L. en E. begonnen bij het ACM-COSM. Inmiddels hebben zij er drie spannende maanden op zitten! Wij spraken met ze over hun ervaringen.

Voor welke afdeling ben je aangenomen?

L: Ik ben aangenomen voor de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel en de cliënten die via de ISZW worden geplaatst.

E: Ik ben aangenomen voor de Amsterdamse cliënten – oftewel het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel en daarnaast ook de afdeling PINQ-Z, dit is de onlangs geopende afdeling waar cliënten die net onder of boven de 18 jaar oud zijn verblijven.

Continue reading “Welkom nieuwe collega’s!”

Safe!: signalering en toekomstperspectief voor slachtoffers mensenhandel

In 2015 staken meer dan een miljoen vluchtelingen en migranten de grens met de Europese Unie over, op zoek naar veiligheid en een nieuwe toekomst. Organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van mensenhandel sloegen alarm, omdat het vaak onmogelijk bleek om binnen deze grote groep mensen (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel tijdig te identificeren en te beschermen. Continue reading “Safe!: signalering en toekomstperspectief voor slachtoffers mensenhandel”