Aanmelden

Wilt u iemand aanmelden?

Voor meerderjarige slachtoffers van mensenhandel biedt het Amsterdam Coördinatiepunt Mensenhandel:

14 ACM-opvangplekken bestaande uit 4 ACM/reguliere opvangplekken en 6 ACM/politie-opvangplekken (crisis).
De ACM-opvangplekken worden medegefinancierd door de gemeente Amsterdam. Het is onderdeel van de ketenaanpak mensenhandel in Amsterdam.

22 COSM-opvangplekken, vallen onder Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel.

3 opvangplekken ‘72-uur’, voor personen van wie nog niet duidelijk is of ze slachtoffer zijn van mensenhandel.
In de praktijk meldt vooral de politie – al dan niet in samenwerking met ACM en CoMensha – mensen aan. Maar ook medewerkers van andere organisaties en individuele personen kunnen dit doen. De plaatsing verloopt in dat geval in overleg met de aanwezige zorgcoördinator. Een medewerker van ACM en eventueel de politie praat dan binnen 72 uur met het eventuele slachtoffer om te achterhalen of er sprake is van mensenhandel.

Voor personen zonder verblijfsvergunning geldt als voorwaarde voor een opvangplek dat zij zijn opgenomen in de B8-verblijfsprocedure of dat hiervoor een intake staat gepland en de kans op opname in de B8-verblijfsprocedure groot is.

Aanmelden voor een COSM-opvangplek

Mocht u bellen voor een COSM-opvangplek, dan verwijzen we u door naar CoMensha. Deze organisatie regelt de plaatsingen voor alle COSM-opvangplekken in Nederland, dus ook voor die bij ACM. Als de door u aangemelde persoon een plek krijgt toegewezen, dan zorgt CoMensha voor een aanmeldverslag.

Aanmelden voor een ACM/reguliere opvangplek

Zodra een ACM/reguliere opvangplek vrijkomt, overlegt het team van ACM wie hiervoor in aanmerking komt. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een persoon met:

  • Een extra zorgbehoefte
  • De mensenhandel zaak loopt bij politie Amsterdam