Wat is het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel?

Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) regelt in opdracht van de gemeente Amsterdam de opvang en registratie van, en de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel in de hoofdstad.

ACM heeft sinds 2010 ook de categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) in Amsterdam onder zijn hoede. Dit doet ACM in opdracht van het ministerie van Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

ACM opereert als ‘centrum tegen mensenhandel’ in de grootstedelijke en stad-eigen problematiek van Amsterdam.

We zorgen ervoor dat jaarlijks 100 slachtoffers van mensenhandel het wettelijke traject ‘Ketenaanpak Mensenhandel’ volgens de regels doorlopen.

Hier leest u meer over onze concrete opvang en ondersteuning.

Wegens drukte kunnen wij momenteel helaas geen plek bieden aan scriptie studenten en / of onderzoekers. Onze excuses hiervoor.