Zuid

Locaties - Zuid / Passantenpension Havenstraat

ADRES: Havenstraat 6, 1075 PR Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

HVO-Querido richt het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat 6 tijdelijk in als passantenpension met 127 kamers. Dit passantenpension is open van half april 2017 tot het voorjaar van 2018.

LEES MEER

Locaties - Zuid / Walborg gezinsopvang

ADRES: Walborg 2A, 1082 AM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Walborg is een crisisopvang voor 25 daklozen gezinnen. De gezinnen krijgen een kamer en delen sanitair en keuken met elkaar.

LEES MEER

Locaties - Zuid / Walborg

ADRES: Walborg 2A, 1082 AM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: (06) 46 97 57 26

In Amsterdam verblijven al geruime tijd uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeenteraad en het College van B&W van Amsterdam hebben besloten voor uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk een sobere avond- en nachtopvang te creëren totdat het kabinet een besluit heeft genomen over de wijze van opvang voor mensen zonder verblijfsstatus. In de volksmond wordt dit de bed, bad, broodopvang

LEES MEER

Locaties - Zuid / Judith van Swethuis

ADRES: Peelstraat 85, 1079 RN Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Judith van Swethuis biedt mensen met een psychiatrische beperking een veilige woonomgeving waarin zij de ruimte krijgen om zo zelfstandig mogelijk te leven en waarin respect voor de eigenheid van het individu met zijn beperkingen en mogelijkheden, centraal staat.

LEES MEER

Locaties - Zuid / Je Eigen Stek

ADRES: Tolstraat 86, 1073 SE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Je Eigen Stek (JES) is een doorstroomhuis in zelfbeheer, gevestigd in de Tolstraat in de Pijp. Je Eigen Stek is bedoeld voor voormalig onbehuisden zonder ernstige verslavingen of psychiatrische problemen. De bewoners hebben vaak door een opeenstapeling van problemen tijdelijk een eigen stek nodig, waar ze tot rust kunnen komen en verder kunnen bouwen aan

LEES MEER

Locaties - Zuid / De Miranda

ADRES: Peelstraat 85, 1079 RN Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Miranda is een plek om individueel of met anderen een plezierige dag te beleven. Het is een dagactiviteitencentrum in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid voor mensen met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond.

LEES MEER

Locaties - Zuid / Ambulant Team ZNW Volwassenen Wijkpunt Zuid

ADRES: Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, The Netherlands / AANMELDEN:

Het Ambulant team ZNW ondersteunt in de regio Zuid/Nieuw-West mensen die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning.  Twee subteams van Ambulant team ZNW zijn gespecialiseerd in de zorg voor volwassenen: Begeleid wonen en BWA volwassenen.

LEES MEER

Locaties - Zuid / Ambulant Team Jongeren Wijkpunt Zuid

ADRES: Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Ambulant team Jongeren ondersteunt jongeren die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning.

LEES MEER

Locaties - Zuid / Beschermd wonen Zuid

ADRES: Volkerakstraat 61A, 1078 XP Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Beschermd wonen Zuid richt zich op cliënten met psychiatrische en/of psychosociale klachten. Beschermd wonen Zuid biedt plaats aan 49 cliënten beschermd wonen in De Pijp, Zuideramstel en Zuid. Voor enkele cliënten met autisme wordt nauw samengewerkt met de GGZ.

LEES MEER

Locaties - Zuid / Woonhotel Ruysdael

ADRES: Ruysdaelkade 225, 1072 AW Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Woonhotel Ruysdael biedt in een veilige, schone en comfortabele omgeving tijdelijk overbruggingsopvang aan vijftig cliënten die op de wachtlijst staan voor plaatsing in een voorziening die aansluit bij hun individuele zorgbehoefte.

LEES MEER