West

Locaties - West / Ambulant team Wijkzorg

ADRES: / AANMELDEN: aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl

Welkom bij het Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido! In 22 wijken van Amsterdam en Diemen bieden wij ondersteuning bij mensen thuis. Wij begeleiden gezinnen of alleenstaanden met een psychosociale of psychiatrische ondersteuningsvraag, met en zonder verslaving. Als u een woning of kamer op eigen naam heeft of inwoont bij familie of vrienden kunt u zich

LEES MEER

Locaties - West / Ambulant Team Psychiatrie

ADRES: Baarsjesweg 258, 1058 AC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.ambulantteampsychiatrie@hvoquerido.nl

Het ambulant team psychiatrie begeleidt mensen met een dak- of thuisloosheid én een psychiatrische diagnose zonder verslaving. 

LEES MEER

Locaties - West / ACM-COSM

ADRES: Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: acm@hvoquerido.nl

Bij het vermoeden van mensenhandel kun je terecht bij ACM-COSM (Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel / Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel) voor advies, hulp, opvang en informatie. 

LEES MEER

Locaties - West / Woonhotel De Nassau

ADRES: Eerste Nassaustraat 30A, 1052 BH Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Woonhotel De Nassau is een plek waar gasten vanuit het Passantenhotel Boerhaave kunnen doorstromen. Het criterium voor De Nassau is dat er binnen een half jaar zicht moet zijn op een eigen reguliere vervolgplek.

LEES MEER

Locaties - West / Herstartstudio Wassenaar Obdam

ADRES: Jacob van Wassenaar Obdamstraat 15, 1057 JP Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Herstartstudio Wassenaar Obdam  is een zelfstandige woonvorm met een eigen opgang, douche, wc en keukenblok voor mensen uit de maatschappelijke opvang die door- en uitstromen. Vanwege het tekort aan sociale huurwoningen in Amsterdam is dit in het leven geroepen.

LEES MEER

Locaties - West / Ambulant team Gezinnen

ADRES: Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Ambulant team Gezinnen biedt gezinnen een combinatie van wonen en begeleiding. Voor de ambulant wonende cliënten en hun kind(-eren) bestaan er verschillende woonvormen.

LEES MEER