Nieuw-West

Locaties - Nieuw-West / De Tour

ADRES: Delflandlaan 220, 1062 Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Tour is een centrum voor mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen die graag iets in het dagelijks leven willen doen en andere mensen willen ontmoeten. Je kunt vrijwilligerswerk doen in diverse (leerwerk)projecten.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Beschermd wonen Nieuw-West

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Beschermd Wonen Nieuw-West biedt in de regio Amsterdam Nieuw-West beschermd wonen aan zestien cliënten in een zestal zogeheten satelliet​woningen. Het kantoor van het team Beschermd wonen Nieuw-West bevindt zich aan de Johan Huizingalaan 126. Beschermd wonen Bij beschermd wonen gelden de volgende uitgangspunten. De cliënt woont in een reguliere woning van HVO-Querido in een groep van twee

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Hof van Socrates

ADRES: Leibnizstraat 121, 1064 ZD Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Hof van Socrates is een beschermde woonvorm gelegen in Nieuw-West bestaande uit drie verdiepingen voor in totaal 18 mensen (> 21 jaar) die vanwege een psychiatrische beperking begeleiding nodig hebben op een aantal leefgebieden.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / De Aak

ADRES: Akerwateringstraat 241, 1069 GD Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Aak is een maatschappelijke opvang van HVO-Querido voor 60 dak- en thuislozen met een somatische zorgvraag, mogelijk in combinatie met verslavings- of psychiatrische problematiek, schulden of het ontbreken van een sociaal netwerk. De Aak biedt tijdelijke ondersteuning op het gebied van verzorging en verpleging.

LEES MEER