Centrum

Locaties - Centrum / Beschermd wonen Funenpark

ADRES: Funenpark 60-73, 1018 AK Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Beschermd wonen Funenpark is een gezamenlijke woonvoorziening van De Heeren van Zorg en HVO-Querido.

LEES MEER

Locaties - Centrum / Herstelbureau

ADRES: Sarphatistraat 41, 1018 EW Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: herstelbureau@hvoquerido.nl

Bij het Herstelbureau werken mensen met een veelal langdurige achtergrond in de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke opvang. Daardoor hebben ze niet altijd een makkelijk leven gehad. Toch hebben ze leren omgaan met hun kwetsbaarheden, en zijn uit de meest uitzichtloze situaties geklommen. Allemaal hebben ze hun eigen kracht en talenten ontdekt, en wat ze nog

LEES MEER

Locaties - Centrum / De Vaart

ADRES: Oostenburgervoorstraat 2, 1018 MR Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Vaart is een harddrugvrije begeleid wonen voorziening voor dak- en thuislozen vanaf 23 jaar die ten gevolge van psychosociale en/of psychiatrische problematiek, veelal gecombineerd met verslavingsproblematiek, ondersteuning behoeven bij het zelfstandig wonen. Er is een nauwe samenwerking met JellinekMentrum. 

LEES MEER

Locaties - Centrum / P&G292

ADRES: Nieuwezijds Voorburgwal 292, 1012 RT Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 is een multidisciplinair team van sociaal verpleegkundigen en voorlichters in de prostitutie (VIPs) van de GGD Amsterdam en maatschappelijk werkers van HVO-Querido. P&G292 werkt nauw samen met verschillende hulpverleningsinstanties met het gemeenschappelijke doel om de zelfredzaamheid van prostituees te bevorderen vanuit een emancipatorische visie.

LEES MEER

Locaties - Centrum / Bureau Aanmelding & Plaatsing

ADRES: Marnixkade 109F, 1015 ZL Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: instroom@hvoquerido.nl

Aanmelden voor hulp van HVO-Querido gaat op verschillende manieren. Dat hangt af van de hulp of zorg die iemand nodig heeft. 

LEES MEER

Locaties - Centrum / Passeerdersstraat

ADRES: Passeerdersstraat 53A, 1016 XB Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

BW Passeerdersstraat richt zich op volwassen cliënten (m/v) die ten gevolge van langdurige psychiatrische/ psychosociale problematiek ondersteuning en bescherming behoeven bij het zelfstandig wonen.

LEES MEER

Locaties - Centrum / De Roggeveen

ADRES: Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Roggeveen is een 24-uurs residentiële gezinsopvang, voor gezinnen die door diverse problemen, bijvoorbeeld geweld of huisuitzetting, hulpvragen hebben op het gebied van wonen en begeleiding.

LEES MEER