Familievertrouwenspersoon

Myrna Seekles, familievertrouwenspersoon

Familieleden en naastbetrokkenen van cliënten die begeleiding ontvangen van HVO-Querido kunnen het hele jaar door elke werkdag een beroep op de familievertrouwenspersoon doen. Zij zitten vaak met vragen, onzekerheden, teleurstellingen en verdriet. De familievertrouwenspersoon is er om een luisterend oor te bieden, ondersteuning te bieden in wat zij meemaken en voorlichting en tips te geven. Daarnaast ondersteunt ze familieleden en naastbetrokkenen in gesprekken met hulpverleners en bemiddelt ze bij klachten of begeleidt ze hen naar de klachtencommissie.

HVO-Querido heeft een vaste familievertrouwenspersoon: Myrna Seekles. Zij is werkzaam voor de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) en dus onafhankelijk van de organisaties waarvoor ze werkt. Myrna heeft als maatschappelijk werker in de sociale psychiatrie gewerkt en is daardoor goed bekend met de sector.

In het geval van vakantie e.d. zal een familievertrouwenspersoon uit dezelfde regio het overnemen. Zij zijn bekend met HVO-Querido. De vertrouwenspersonen zijn allen in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Contact

Myrna Seekles  |   (06) 27 28 98 45   |    m.seekles@lsfvp.nl

Een folder voor familie of naasten over de familievertrouwenspersoon is onderaan te vinden bij downloads op de site van van het LSFVP.

Kijk hieronder voor een voorlichtingsfilm van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.