Ambulant Team Wijkzorg

Adres:
Baarsjesweg 258, 1058 AC Amsterdam, Nederland

Het Ambulant Team Wijkzorg van HVO-Querido biedt ambulante ondersteuning aan cliënten die een ondersteuningsvraag hebben door een psychiatrische of ernstige psychosociale kwetsbaarheid én een woning op eigen naam hebben.

Wij zijn, als Ambulant Team Wijkzorg, onderdeel van de wijkzorgnetwerken in de 22 wijken van Amsterdam. In deze wijkzorgnetwerken zijn belangrijke samenwerkingspartners voor ons de behandelaars uit de gespecialiseerde GGZ of de Basis GGZ, de cliëntenondersteuners van de maatschappelijke dienstverlening of MEE, huisartsen, informele zorg, welzijn en dagbestedingsaanbieders. Daarnaast werken we nauw samen met andere aanbieders van ambulante ondersteuning zoals het Leger des Heils, Cordaan, Volksbond en Roads.

De ambulante ondersteuning kan zich richten op ondersteuning op alle leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag bepalen we samen met de cliënt hoeveel uur ondersteuning nodig is; dat kan variëren van bijvoorbeeld een uurtje per maand tot meer dan zes uur begeleiding per week. We vinden het belangrijk om samen met de cliënt goed te kijken wat hij zelf of met behulp van zijn netwerk kan oppakken. Als dat onvoldoende is kijken we met de cliënt naar mogelijkheden om zijn hulpvraag met behulp van informele zorg of aanbod binnen welzijn, dagbesteding of in de wijk op te lossen. De ondersteuningsvragen, die na inzet van deze samenwerkingspartners niet zijn opgelost, pakken wij samen met de cliënt op.

Het doel is dat de cliënt zo snel mogelijk geheel zelfstandig of met behulp van minimale professionele ondersteuning verder kan. Er zijn geen maximale termijnen aan de ondersteuning vanuit het Ambulant Team Wijkzorg, dus cliënten kunnen bijvoorbeeld ook langdurig gebruik blijven maken van een vinger aan de polscontact ter voorkoming van terugval of decompensatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over wijkzorg (o)GGZ zie de Handleiding wijkzorg.
Kijk hier voor de zogeheten toolkit wijkzorg voor zorgprofessionals op de website van de gemeente Amsterdam.

Aanmelden

Wijkzorg (O)GGZ is bedoeld voor inwoners van Amsterdam met een woning op eigen naam die een ondersteuningsvraag hebben ten gevolge van een psychiatrische kwetsbaarheid en/of psychosociale kwetsbaarheid. Aanmelden kan via mailto:aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl.
Vermeldt hierin de volgende gegevens:

  • Adres van de aanmelder
  • Korte beschrijving van de ondersteuningsvraag
  • Contactgegevens van de aanmelder en verwijzer

Adres

Het Ambulant Team Wijkzorg werkt vanuit diverse locaties. De hoofdlocatie is momenteel: Baarsjesweg 258, 1058 AC Amsterdam.

Contactpersoon

teammanager
Ragna Louman