Werkhotel

Adres:
Leeuwendalerspad 20, 1055 JG Amsterdam, Nederland

Het Werkhotel Amsterdam is een woonvoorziening in Bos en Lommer voor veertig jongeren tussen 17 en 23 jaar, die door een problematische thuissituatie van school dreigen uit te vallen.

Door een stabiele woon-, werk- en leersituatie te creëren, biedt het Werkhotel de jongeren een kans om een start- of arbeidskwalificatie te halen. De jongeren tekenen hiervoor een woon-leer-werkcontract waarin het persoonlijke traject en de onderlinge afspraken zijn vastgelegd. Het traject heeft een integrale benadering van wonen, leren, werken, ontwikkelen van sociale vaardigheden en een zinvolle dagbesteding. Er is een programma voor de hele week dat is afgestemd op de persoonlijke situatie van de jongere.

De jongeren wonen, met z’n tweeën of drieën, in woningen in de directe omgeving van het kantoor. Dagelijks worden zij hier bezocht door ambulante woonbegeleiders voor begeleiding en het aanleren van woonvaardigheden.

De verblijfsduur van de jongeren in het Werkhotel is circa twee jaar. Na afronding van het traject zijn de jongeren voldoende gekwalilificeerd voor de arbeidsmarkt of hebben werk en zijn klaar om zelfstandig te gaan wonen. Gedurende een jaar is de ambulante woonbegeleider nog beschikbaar voor nazorg.

Het Werkhotel is een samenwerkingsproject van onderwijsinstelling ROC Top, woningcorporatie Stadgenoot, Altra en HVO-Querido.

 

Contactpersoon

teammanager
Marion van den Boorn