Discus Discustraat

Adres:
Discusstraat 15, 1076 VK Amsterdam, Nederland
T: (020) 305 49 00

Discus is een gezamenlijk initiatief van Arkin, woningcorporatie de Alliantie Amsterdam en HVO-Querido. Het is een vernieuwend huisvestingsproject voor dak- en thuislozen met meervoudige problematiek op het gebied van psychiatrie, verslaving en/of somatiek.

Het doel van Discus is het opheffen van dak- en thuisloosheid voor een tot nu toe moeilijk te reguleren doelgroep met meervoudige problematiek. De inspiratie hiervoor vormt de werkwijze van het project Pathways to Housing uit New York.

Het team bestaat uit woonbegeleiders en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Discus biedt cliënten in principe gedurende 7 x 24 uur woonbegeleiding. Voor werkzaamheden buiten de reguliere kantoortijden is een afspraak gemaakt met de GGD.

Onder de noemer ‘housing first’ krijgen cliënten, op voorwaarde van inkomensbeheer, een eigen huis. De cliënt betaalt zelf de huur en verzorgt in principe zelf zijn of haar eigen huishouding.

Contactpersonen

teammanagers
Wessel de Vries
Martin Kok