Ambulant Team ZNW Volwassenen Wijkpunt Zuid

Adres:
Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, The Netherlands
T: (020) 570 29 90

Het Ambulant team ZNW ondersteunt in de regio Zuid/Nieuw-West mensen die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning.  Twee subteams van Ambulant team ZNW zijn gespecialiseerd in de zorg voor volwassenen: Begeleid wonen en BWA volwassenen.

Begeleid wonen

Bij begeleid wonen krijgen cliënten individuele zorg. Aan mensen die het beschermd wonen zijn ontgroeid, maar met anderen willen blijven samenwonen, biedt HVO-Querido op beperkte schaal de mogelijkheid van groepsbegeleid wonen.
Bij begeleid wonen gelden de volgende uitgangspunten.

Individuele begeleiding

HVO-Querido biedt de woonbegeleiding zo veel mogelijk op maat. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider. Samen met de persoonlijk begeleider maakt de cliënt – na inventarisatie van zijn of haar wensen en behoeften – een individueel begeleidingsplan dat zich richt op:

BWA Volwassenen

De kunst van het wonen komt niemand aanwaaien. Wonen moet je leren, net als alle andere vaardigheden.
Passende woonruimte vinden, op tijd huur of hypotheek betalen, de boel niet laten verwaarlozen, iets zinvols om handen hebben en geen overlast veroorzaken.
Kortom, op beschaafde wijze omgaan met jezelf, je huis en je omgeving zodat je succesvol en sociaal geaccepteerd kunt wonen. Het lijkt eenvoudig, het is een kunst.

Wonen kun je leren
Voor tal van mensen is wonen dan ook niet eenvoudig. Bijvoorbeeld omdat ze het nooit hebben geleerd. Of omdat ze kampen met kwesties die het wonen in de weg lijken te staan, zoals dak- en thuisloosheid of een verslaving.

Mensen die gemotiveerd zijn om zelfstandig te gaan wonen maar dit nog niet zelfstandig kunnen realiseren, zijn bij Begeleid Wonen Amsterdam (BWA) aan het goede adres. Want BWA richt zich niet op de aard of oorzaak van de achterliggende problematiek. BWA richt zich op het wonen. Wonen is immers een vaardigheid die je kunt leren. De een met minimale begeleiding, de ander via intensieve training.

De begeleiding van BWA is is individueel en op maat en richt zich op de volgende gebieden:

BWA biedt begeleiding en woonruimte. Cliënten betrekken echter niet direct de woonruimte. Het leren wonen begint in de aanloopfase. Tijdens deze fase bekijkt BWA of iemand voldoende is gemotiveerd en zich aan afspraken kan houden.
Als de aanloopfase goed verloopt, start de begeleiding op de woning. De duur van de begeleiding is afgestemd op de individuele maat van de cliënt en afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag.
BWA biedt ook woonbegeleiding aan mensen die al zelfstandig wonen maar daar nog enige begeleiding bij nodig hebben.

Aanmelding

Professionals werkzaam bij een erkende organisatie voor zorg of welzijn kunnen mensen aanmelden bij BWA.
Hiervoor kan een aanmeldingsformulier worden ingevuld. Dit dient te worden geretourneerd voorzien van de volgende bescheiden:

Voorwaarden

Om voor BWA in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

Als aan deze voorwaarden is voldaan volgen intake en kennismaking. De verwijzer, de cliënt en een maatschappelijk werker van BWA maken een taakverdeling en stellen aan de hand van de wensen en mogelijkheden van de cliënt gezamenlijk een begeleidingsplan op.

Het Ambulant Team ZNW Volwassenen werkt ook vanuit het Wijkpunt West aan de Johan Huizingalaan.

 

Contactpersoon

teammanager
Birgitte Borsch