Aalbersestraat

Adres:
Aalbersestraat 244, 1067 GM Amsterdam, Nederland
T: (020) 219 51 50
E: aalbersestraat@hvoquerido.nl

Op de Aalbersestraat komt een woonvoorziening van HVO-Querido. Op de locatie gaan 30 Amsterdammers wonen met psychiatrische problemen en/of een verslavingsachtergrond, waarvan is vastgesteld dat ze zich willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen.
We vangen om die reden alleen mensen op die geen harddrugs meer gebruiken. In nauwe samenwerking met een behandelteam van Inforsa van Arkin bieden we hen een gestructureerd 24-uurstraject aan. Het aanbod en de werkwijze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de meest effectieve manier om deze mensen te begeleiden (weer) zelfstandig te gaan deelnemen aan de maatschappij. We screenen bewoners zorgvuldig.

aalberse-boom-1700Samen met de organisatie Roads ondersteunen we alle bewoners bij het vinden van passend werk of een andere vorm van dagbesteding. Verder bieden we op de locatie intensieve begeleiding bij bijvoorbeeld hun schuldenproblematiek, bij het versterken van hun netwerk of bij het clean blijven.
Door Amsterdammers die vooruit willen en kunnen, op deze manier opvang en deskundige begeleiding te bieden, is de voorziening een belangrijk instrument om overlast op straat te beperken.
Het pand wordt op dit moment verbouwd, vanaf 4 april 2016 zullen de eerste bewoners van de dertig komen wonen op de Aalbersestraat.

aalberse-roos-1700Veelgestelde vragen

Kijk hier voor veelgestelde vragen over de locatie van HVO-Querido aan de Aalbersestraat.

Planning

De voorlopige planning van de ingebruikname van de locatie Aalbersestraat door HVO-Querido ziet er als volgt uit:

  • januari-april: verbouwing voormalig kerkgebouw Aalbersestraat 244
  • 4 april: inhuizen eerste bewoners
  • zomer 2016: officiële opening

 

Het pand wordt aan de achterzijde begrensd door de Stadsmuur West, een kunstwerk van Rob Birza

Het pand wordt aan de achterzijde begrensd door de Stadsmuur West, een kunstwerk van Rob Birza

Contactpersoon

teammanager
Cecilia Petit